Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

S: Äntligen har Alliansen tagit till sig av kritiken

Socialdemokraterna har fått gehör för sina krav i den nya upphandlingen av privata vaccinatörer. Beslutet innebär att vårdcentralerna ska stå för en grund och geografisk spridning i vaccinationsarbetet. För att vårdcentralerna inte ska bli överbelastade kommer det dock finnas upphandlade vaccinatörer med stor kapacitet på åtta platser i Skåne.

All tidbokning ska ske genom en gemensam bokningsportal, för att undvika en repris på vårens bokningskaos. Alla vaccinationer ska registreras i Region Skånes eget journalsystem, så att det blir möjligt att se vilka som vaccinerats och sätta in riktade insatser för att nå ovaccinerade. Region Skåne kommer även ha möjlighet att kalla in mobila team från de privata vaccinatörerna om det behövs. Allt detta är förändringar jämfört med hur det var i våras, och följer den kritik som Socialdemokraterna fört fram.

– Det är bra att Alliansen har tagit åt sig av vår kritik och lärt sig av de misstag de gjorde förra gången. Vi har fått igenom flera krav på upphandlingen. Nu gäller det att se till att det funkar i praktiken också, säger Anna-Lena Hogerud (S), regionråd och andre vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

En särskilt stor utmaning är den låga vaccinationsgraden i socialt utsatta områden. Socialdemokraterna föreslog därför att hälso- och sjukvårdsdirektören skulle få i uppdrag att ta fram en plan för att öka vaccinationsgraden i områden där den idag är låg, vilket Alliansen också valde att bifalla.

– Under hela pandemin har dödligheten i covid-19 varit högre i grupper med lägre inkomst. Nu är det också de som vi har svårast att nå med vaccinationen. Så kan vi inte ha det. Alliansen gick på vår linje i den här frågan också. Nu får vi se vad det kommer för förslag, säger Anna-Lena Hogerud (S).

Vårdcentralerna måste också få bättre förutsättningar att klara både vaccinationen och sitt vanliga uppdrag. Socialdemokraterna i primärvårdsnämnden föreslog därför på det senaste sammanträdet att förvaltningen skulle stödja vårdcentralerna i att bygga ut vaccinationskapaciteten. Det bifölls också av en enig nämnd. Primärvårdsnämnden går idag med stora överskott eftersom man inte använder intäkterna från vaccinationen till att ta in mer personal som vaccinerar.

– Vi ser att personalen på vårdcentralerna går på knäna, samtidigt som de statliga anslagen för vaccinationerna läggs på hög. Det är inte rimligt. De måste få stöd i att bygga ut vaccinationskapaciteten, säger Mattias Olsson (S), andre vice ordförande i primärvårdsnämnden.

   Ämnen

   Kategorier

   Regioner


   Socialdemokraterna är det största partiet i Region Skåne, med 41 av 149 mandat i regionfullmäktige. Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård samt kollektivtrafik men arbetar även med regional utveckling, kultur och Öresundsintegration.

   Kontakter

   Olja Pekusic

   Olja Pekusic

   Presskontakt Pressekreterare ‭+46 70-788 96 38
   Per Wilkens

   Per Wilkens

   Presskontakt Kommunikatör 072-599 94 09‬

   Välkommen till Socialdemokraterna i Region Skåne!

   Socialdemokraterna är det största partiet i Region Skåne, med 41 av 149 mandat i regionfullmäktige.

   Socialdemokraterna i Region Skåne
   Västra Storgatan 12
   29189 Kristianstad