Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Socialdemokraterna tar ansvar för skånsk sjukvård, även i opposition

Regionfullmäktige beslutade förra året att ta tillbaka ambulanssjukvården inom distrikt 2 i egen regi när kontraktet med Samariten AB går ut den 31 januari 2020. En sammanhållen ambulanssjukvård i egen regi är ett viktigt mål för Socialdemokraterna eftersom det gör verksamheten betydligt mindre sårbar, underlättar samarbetet med den övriga vården och skapar stabilitet och långsiktighet.

Vid hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den 17 januari behandlades ett förslag om att förlänga avtalet med Samariten AB ytterligare ett år, eftersom förvaltningen begärt mer tid för att kunna säkerställa att övertagandet i egen regi sker på ett patientsäkert sätt. Efter en dialog med styret och berörda tjänstemän beslutade socialdemokraterna att stödja förslaget. Nämnden biföll också socialdemokraternas yrkande om att intensifiera arbetet med att förbereda övertagandet i egen regi, som enligt beslutet ska ske den 1 februari 2021.

– Akutsjukvården måste fungera. Vi socialdemokrater tar inga risker med patientsäkerheten. Det är synd att steget mot en mer sammanhållen och långsiktig ambulansverksamhet blir försenat. Samtidigt måste verksamheten ges den tid som behövs för ett bra övertagande. Vi fick ju också gehör för vårt yrkande om att verksamheten ska återgå i egen regi den 1 februari 2021 – efter att optionen löper ut – och känner oss trygga i att så sker, säger Anna-Lena Hogerud (S), regionråd och andre vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

– Vi är måna om Simrishamns sjukhus och vill vara säkra på att den nya upphandlingen kan genomföras på ett bra sätt och gick därför med på förlängningen. Däremot är vi kritiska mot att styret lägger fram det här förslaget utan att vi har haft någon beredning innan. Det gör det svårare för oss att fatta ett informerat beslut, säger Anna-Lena Hogerud (S), regionråd och andre vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Ämnen

Regioner


Socialdemokraterna är det största partiet i Region Skåne, med 41 av 149 mandat i regionfullmäktige. Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård samt kollektivtrafik men arbetar även med regional utveckling, kultur och Öresundsintegration.

Kontakter

Olja Pekusic

Olja Pekusic

Presskontakt Pressekreterare ‭+46 70-788 96 38
Per Wilkens

Per Wilkens

Presskontakt Kommunikatör 072-599 94 09‬

Välkommen till Socialdemokraterna i Region Skåne!

Socialdemokraterna är det största partiet i Region Skåne, med 41 av 149 mandat i regionfullmäktige.

Socialdemokraterna i Region Skåne
Västra Storgatan 12
29189 Kristianstad