Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

​Stora nedskärningar slår mot föreningsliv och folkbildning

Alliansstyret i Region Skåne drev under torsdagens möte i regionala utvecklingsnämnden i genom nedskärningar som kommer att drabba föreningsliv, folkhögskolor och andra viktiga funktioner som finns för att stärka utsatta grupper i samhället. Även omställningen till mer hållbara transporter i Skåne påverkas.

Föreningslivet, folkhögskolorna, folkhälsoarbetet och arbetet med social inkludering får minskade anslag i budgeten för 2019. Folkhögskolorna bidrar till att minska utbildningsklyftorna och höja utbildningsnivån i samhället genom att ge vuxna en andra chans till vidareutbildning och till att komma i arbete. Den rödgröna regeringen gjorde en historisk satsning på fler utbildningsplatser till folkhögskolorna under 2018. Att Alliansen inte ger folkhögskolorna fortsatt ersättning för de ökade antalet platser gör det svårt för skolorna att planera sin verksamhet och riskerar att stänga ute många som hade behövt en väg in till utbildning och arbete. Istället för att stödja åtgärder som fungerar, skär alliansstyret nu ner på anslagen.

– Det är allvarligt att Alliansen gör den prioriteringen när vi vet att Skåne har hög arbetslöshet. Då behövs alla insatser för att öka medborgarnas kompetenser och färdigheter och för att öppna dörrar till vidareutbildning och till arbetsmarknaden, säger Yvonne Augustin (S), andre vice ordförande i regionala utvecklingsnämnden.

Även planering och utveckling av infrastruktur och bättre transportsystem får minskade resurser. Det riskerar att försvåra arbetet med att ställa om till nya trafiklösningar för hållbara resor och godstransporter.

– Vi måste öka takten i omställningen till mer hållbara och effektiva resor och transporter i Skåne. Att i brinnande klimatkris minska på de insatserna är ohållbart, säger Yvonne Augustin (S).

Effekterna av nedskärningarna har inte utretts tillräckligt. Socialdemokraterna fick gehör för att en konsekvensanalys ska göras. Det är dock för sent. Nämndens ledamöter behöver veta de förväntade effekterna av budgetförslaget för att kunna ta ställning till ärendet. Det är orimligt att fatta beslut utan att veta vilka konsekvenser är. Av detta skäl deltog inte Socialdemokraterna i nämndens beslut. 

Ämnen

Regioner


Socialdemokraterna är det största partiet i Region Skåne, med 41 av 149 mandat i regionfullmäktige. Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård samt kollektivtrafik men arbetar även med regional utveckling, kultur och Öresundsintegration.

Presskontakt

Olja Pekusic

Olja Pekusic

Presskontakt Pressekreterare ‭+46 70-788 96 38
Per Wilkens

Per Wilkens

Presskontakt Kommunikatör 072-599 94 09‬

Välkommen till Socialdemokraterna i Region Skåne!

Socialdemokraterna är det största partiet i Region Skåne, med 41 av 149 mandat i regionfullmäktige.

Socialdemokraterna i Region Skåne
Västra Storgatan 12
29189 Kristianstad