Skip to main content

Strategin för att minska antalet dödfödda barn behöver finansieras

Pressmeddelande   •   Jan 15, 2020 13:19 CET

​Socialdemokraterna välkomnar att hälso- och sjukvårdsnämnden den 23 januari till slut ska få fatta beslut om en strategi för att minska antalet dödfödda barn. Under 2018 och första hälften av 2019 var andelen dödfödda barn högre i Skåne än i resten av Sverige. Strategin innehåller flera konkreta förslag som beräknas kosta totalt 64 miljoner om året. Åtgärder för 49 miljoner kan genomföras redan under 2020 och verksamheterna har redan påbörjat det arbetet.

I det borgerliga styrets förslag avsätts dock bara 3,1 miljoner kronor under detta år. Socialdemokraterna kommer därför att föreslå att mer pengar avsätts för att finansiera genomförandet av förslagen.

– Vi måste göra allt vi kan för att minska antalet dödfödda barn. Om det verkar vi vara överens, och det är bra. Vi vill inte vänta med att genomföra förändringarna till nästa år. Jag hoppas att vi ska kunna komma överens om påbörja införandet redan i år. säger Anna-Lena Hogerud (S), regionråd och andre vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden. 

Socialdemokraterna är det största partiet i Region Skåne, med 41 av 149 mandat i regionfullmäktige. Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård samt kollektivtrafik men arbetar även med regional utveckling, kultur och Öresundsintegration.