Skip to main content

Ytterligare drygt 100 miljoner i nedskärningar på Helsingborgs lasarett

Pressmeddelande   •   Feb 13, 2020 13:20 CET

​På tordagens sammanträde med sjukhusstyrelsen för Helsingborgs lasarett antog alliansstyret nya besparingsåtgärder. Besparingar för 100 miljoner kronor i år är redan antagna för sjukhuset. Nu beslutades det om besparingar för ytterligare 107 miljoner kronor. Socialdemokraterna i styrelsen var kritiska mot beslutet.

– Det ser tufft ut framöver för sjukhuset i Helsingborg. Vi är oroliga för att nedskärningarna kan drabba både patienternas tillgång till vård och personalens arbetsmiljö, säger Mikael Skoog (S), som är andre vice ordförande i sjukhusstyrelsen.

Det ekonomiska resultatet för 2019 landade på minus 138 miljoner kronor och det ser inte bättre ut i år. Det samlade ekonomiska underskottet för 2020 bedöms redan ligga på cirka 200 miljoner kronor.

– Sjukhuset är i grunden underfinansierat. Det åtgärdar man inte med fler nedskärningar. Sådant brukar i längden dessutom snarare bli dyrare. Patienterna finns kvar och har samma behov som tidigare. Det enda som hjälper är mer pengar till sjukvården, fortsätter Mikael Skoog (S).

På styrelsemötet yrkade Socialdemokraterna istället att sjukhusstyrelsen skulle tillskriva regionstyrelsen och kräva mer pengar 2020 för att klara av att upprätthålla tillgänglighet, arbetsmiljö och vårdkvalitet. Men även att sjukhuschefen skulle ges i uppdrag att återkomma med åtgärder som tar sin utgångspunkt i inkomstförstärkningar, utökad samverkan med primärvård och kommuner, åtgärder för minskad personalomsättning samt effektivare inköpsrutiner

Socialdemokraterna är det största partiet i Region Skåne, med 41 av 149 mandat i regionfullmäktige. Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård samt kollektivtrafik men arbetar även med regional utveckling, kultur och Öresundsintegration.