Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Fas III-studie av Libtayo® (cemiplimab) i kombination med kemoterapi avbröts i förtid på grund av signifikant förbättrad totalöverlevnad hos patienter med första linjens avancerad icke-småcellig lungcancer

  • Libtayo kombinerat med kemoterapi förlängde median totalöverlevnad från 13 till 22 månader, vilket ledde till 29 % riskreduktion för död.
  • Studien inkluderade patienter med lokalt avancerad och metastatisk sjukdom med skivepitel- eller icke-skivepitelhistologi oavsett nivåer av PD-L1-uttryck.
  • Libtayo har nu visat förbättrad totalöverlevnad både som monoterapi och i kombination med kemoterapi i första linjens avancerad icke-småcellig lungcancer jämfört med enbart kemoterapi.

Fas III-studien med Sanofi och Regenerons PD-1-hämmare Libtayo i kombination med platinumdubblett kemoterapi avbröts i förtid efter att det primära effektmått totalöverlevnad (OS) nåtts hos patienter med avancerad icke-småcellig lungcancer (NSCLC). Tillägg av Libtayo till kemoterapi förbättrade signifikant OS, jämfört med kemoterapi som monoterapi. Studien inkluderade patienter med metastatisk eller lokalt avancerad sjukdom och tumörer med antingen skivepitel- eller icke-skivepitelhistologi och med samtliga nivåer av PD-L1-uttryck. Dessa data planeras utgöra basen för regulatorisk ansökan inom Europeiska Unionen.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Sanofi är ett globalt läkemedelsföretag med mer än 100 000 anställda i över 100 länder. Vi arbetar för att hjälpa människor hantera de sjukdomar och hälsobesvär som vi drabbas av under livets olika faser.

Vi förebygger sjukdom genom våra vacciner och våra innovativa behandlingar lindrar lidandet hos de få som lever med sällsynta sjukdomar såväl som hos de miljontals som drabbas av kroniska sjukdomar.

MAT-SE-2100804(v 1.0)Aug2021


Presskontakt

Jon Tsai

Jon Tsai

Medical Lead Sanofi Sweden & Medical Franchise Head Oncology NE 08-634 51 27
Klara Kämpfer

Klara Kämpfer

Presskontakt Communications Business Partner

Sanofi är ett av världens ledande läkemedelsföretag

Sanofi är ett globalt, innovativt läkemedelsföretag

Sanofi
Lindhagensgatan 120
112 51 Stockholm
Sverige