Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Libtayo® (cemiplimab) godkänt i EU för behandling av avancerad kutan skivepitelcancer

  • Libtayo är den enda godkända behandlingen för patienter med metastaserad eller lokalt avancerad kutan skivepitelcancer (Cutaneous Squamous Cell Carcinoma, CSCC) som inte är kandidater för kurativ kirurgi eller kurativ strålning i EU.
  • CSCC är en av de vanligaste hudcancerformerna och speciellt svår att behandla i avancerade stadier.

Europeiska kommissionen har beviljat villkorat godkännande av Libtayo® (cemiplimab) för behandling av vuxna patienter med avancerad kutan skivepitelcancer (CSCC) som inte kan genomgå kurativ kirurgi eller kurativ strålning.

Libtayo är en human monoklonal antikropp som binder till PD-1 receptorn. 

Uppdaterade data från registreringsstudien EMPOWER-CSCC-1 presenterades nyligen på onkologikongressen ASCO (American Society of Clinical Oncology) i Chicago.

CSCC är den dödligaste icke-melanoma hudcancerformen. Sjukdomen har ökat alarmerande de senaste decennierna i Sverige och antalet fall har fördubblats de senaste 10 åren. Även om majoriteten av patienter med CSCC har en god prognos om cancern upptäcks tidigt, utvecklas hos en liten grupp mer avancerade former. Avancerade former innefattar både lokalt avancerad sjukdom och metastaserad sjukdom. För dessa patienter har det saknats effektiva behandlingsalternativ.

Cemiplimab utvecklas i ett samarbete mellan Sanofi och Regeneron.

För mer information, se det globala pressmeddelandet på www.sanofi.com

Ämnen


Sanofi är ett globalt läkemedelsföretag med mer än 100 000 anställda i över 100 länder. Vi arbetar för att hjälpa människor hantera de sjukdomar och hälsobesvär som vi drabbas av under livets olika faser. Sanofi Genzyme är den affärsenhet inom Sanofi som arbetar med sällsynta sjukdomar, onkologi, immunologi och multipel skleros.

Vi förebygger sjukdom genom våra vacciner och våra innovativa behandlingar lindrar lidandet hos de få som lever med sällsynta sjukdomar såväl som hos de miljontals som drabbas av kroniska sjukdomar.

Sanofi, Empowering life

Referenser

Stratigos, Alexander et al. Diagnosis and treatment of invasive squamous cell carcinoma of the skin: European consensus-based interdisciplinary guideline. European Journal of Cancer, Vol 51(14);14, 1989-2007

Paoli, John. 2018. Skivepitelcancer i solbelyst hud. https://www.internetmedicin.se/page.aspx?id=2662,ID: 2662, (hämtad 2019-04-26)

SASE.LIB.19.07.0242                                           

Presskontakt

Jon Tsai

Jon Tsai

Medical Lead Sanofi Sweden & Medical Franchise Head Oncology NE 08-634 51 27
Klara Kämpfer

Klara Kämpfer

Presskontakt Communications Business Partner

Sanofi är ett av världens ledande läkemedelsföretag

Sanofi är ett globalt, innovativt läkemedelsföretag

Sanofi
Franzéngatan 6
112 51 Stockholm
Sverige