Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Lovande resultat för första kvartalet 2008

Justerad vinst per aktie exklusive extraordinära poster1: €1,43, upp 1,4 % $2,14, upp 15,7 % 2 För att ge en bild av vårt underliggande ekonomiska resultat presenterar vi en justerad1 resultaträkning. Vi anger även ett justerat nettoresultat och en justerad vinst per aktie (exklusive extraordinära poster) i US-dollar2 för att underlätta jämförelser med majoriteten av de stora läkemedelskoncernerna. Resultaträkningen för första kvartalet 2008 finns i bilaga 4. Koncernens nettoresultat för första kvartalet 2008 var 1 325 miljoner euro, jämfört med 1 537 miljoner euro för första kvartalet 2007. Rörelseresultat - Nettoförsäljning: 6 937 miljoner euro, upp 0,8 % på jämförbar basis (-3,3 % rapporterad) - Nettoförsäljningen ökade med 7,2 %3 för läkemedelsverksamheten, exklusive inverkan från generika för Ambien® IR i USA och Eloxatin® i Europa4, i linje med föregående kvartal - Stark tillväxt3 för Plavix® (18,9 %), Lovenox® (21,5 %), Lantus® (30,8 %) och Taxotere® (13,3 %) - Åtgärder pågår för kostnadskontroll och anpassning - Justerat nettoresultat exklusive extraordinära poster: 1 883 miljoner euro eller 1,43 euro per aktie Forskning och utveckling - Positiva resultat från GEMS, den tredje fas III-studien där eplivanserin utvärderas med avseende på sömnkvalitet. Ansökan om godkännande planeras till andra hälften av 2008. - Avtal med Dyax om en human monoklonal antikropp och Phage Display-teknik Bekräftelse av prognosen för 2008 Resultatet för första kvartalet stöder prognosen för helåret 2008 vid en konstant euro/dollar-paritet (1,371), enligt tillkännagivandet den 12 februari (se sidan 9). 1. Bilaga 1 innehåller en definition av finansiella indikatorer och bilaga 5 en beskrivning av extraordinära poster. 2. Siffrorna i US-dollar har beräknats genom att använda genomsnittsvärdet av euron för perioden (första kvartalet 2008: 1,500; första kvartalet 2007: 1,311) 3. På jämförbar basis 4. Exklusive nettoförsäljningen av Ambien® IR i USA och Eloxatin® i Europa För mer information: Media Relations: Tel: +331.5377.4450 - e-mail: MR@sanofi-aventis.com Investor Relations: Tel: +331.5377.4545 - e-mail: IR@sanofi-aventis.com Läs hela pressmeddelandet på: www.sanofi-aventis.com Om sanofi-aventis Sanofi-aventis är ett ledande globalt läkemedelsföretag som upptäcker, utvecklar och distribuerar behandlingslösningar som syftar till att förbättra människors liv. Sanofi-aventis är börsnoterat i Paris (EURONEXT: SAN) och i New York (NYSE: SNY). www.sanofi-aventis.se

Ämnen

Kontakter

Klara Kämpfer

Klara Kämpfer

Presskontakt Communications Business Partner (föräldraledig t.o.m. 08/2024)

Lovisa Fasth

Presskontakt Communications Business Partner

Sanofi är ett av världens ledande läkemedelsföretag

Sanofi är ett globalt, innovativt läkemedelsföretag

Sanofi
Franzéngatan 6
112 51 Stockholm
Sverige