Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Nya rekommendationer gällande diabetesbehandling

American Diabetes Association (ADA) och European Association for the Study of Diabetes (EASD) har uppdaterat sina riktlinjer gällande behandling vid typ-2 diabetes och rekommenderar nu basinsulin, som t.ex. Lantus, eller sulfonureider, som t.ex. Amaryl, för de patienter som inte uppnår sina målvärden vid behandling med Metformin.

- Basinsulin är ett viktigt men underanvänt behandlingsalternativ för många typ-2 diabetespatienter. De nya riktlinjerna ger oss nu ytterligare stöd för att vi tidigare i behandlingen bör använda basinsulin så att fler patienter uppnår sina målvärden och att vi därmed kan minska de diabetesrelaterade komplikationerna, säger Dr Peter Gillberg, medicinskt ansvarig för diabetes vid sanofi-aventis.

ADA och EASD har tillsammans beslutat att antingen basinsulin, som t.ex. Lantus eller sulfonureider, som t ex Amaryl ska rekommenderas när typ-2 diabetespatienten inte lyckas nå sitt målvärde efter behandling med Metformin tillsammans med livsstilförändringar. De nya rekommendationerna beskriver insulin som den "mest effektiva" behandlingen för att sänka blodsockerhalten och betonar behovet av "tidigt tillägg av insulinbehandling hos patienter som inte möter behandlingsmålen". Tidig insulininsättning är särskilt vikigt för patienter med höga HbA1c värden.

Många gånger väntar läkaren för länge med att sätta in insulin och patienten kan då redan ha drabbats av diabetesrelaterade komplikationer till följd av den sena insättningen. Tidig tilläggsbehandling med ett basinsulin till behandlingen med Metformin kan förbättra den glykemiska kontrollen och därmed minska riskerna för komplikationer.

Lantus och Amaryl som behandling
Lantus (insulin glargin) är ett långverkande basinsulin med lång och jämn blodsockersänkande verkan. Lantus givet en gång om dagen efterliknar kroppens egen insulininsöndring vid fasta och ger en jämn effektprofil upp till 24 timmar.

Amaryl är ett läkemedel som sänker blodsockret. Det tas som tablett. Medicinen används vid typ-2 diabetes om behandling med kost och motion inte räcker. Det verksamma ämnet är glimepirid och Amaryl tillhör den läkemedelsgrupp som kallas för sulfonureider.

För mer information:
Peter Gillberg, medicinsk rådgivare, sanofi-aventis, mobil 070-201 72 56

Ytterligare information
För första gången har man delat in rekommendationerna i två grupper. Den första gruppen innefattar de mest beprövade, effektiva och kostnadseffektiva behandlingsstrategier för att uppnå målvärdet. Den första gruppen, som innehåller basinsulin och sulfonylureapreparat, är den behandling som är att föredra för typ-2 diabetespatienter.

Grupp två innehåller behandlingsalternativ för en del patienter men lades i grupp två på grund av begränsad behandlingserfarenhet eller säkerhetsvarningar. Pioglitazon och GLP-1 antagonister, en av de senaste klasserna av diabetesläkemedel har placerats i denna grupp.

Om sanofi-aventis
Sanofi-aventis är ett ledande globalt läkemedelsföretag som upptäcker, utvecklar och distribuerar behandlingslösningar som syftar till att förbättra människors liv. Sanofi-aventis är börsnoterat i Paris (EURONEXT: SAN) och i New York (NYSE: SNY). www.sanofi-aventis.se

Ämnen


Vi är ett globalt läkemedelsföretag som genom vår innovation strävar efter att uppnå vetenskapliga mirakel för att förbättra människors liv. Våra medarbetare i över 100 länder arbetar för att transformera läkemedelsbehandling och därmed göra det som tidigare var omöjligt möjligt. Vi skapar läkemedelsbehandlingar och vacciner som förbättrar och räddar miljontals liv världen över, med hållbarhet och socialt ansvarstagande i fokus.

Kontakter

Klara Kämpfer

Klara Kämpfer

Presskontakt Communications Business Partner (föräldraledig t.o.m. 08/2024)

Lovisa Fasth

Presskontakt Communications Business Partner

Sanofi är ett av världens ledande läkemedelsföretag

Sanofi är ett globalt, innovativt läkemedelsföretag

Sanofi
Franzéngatan 6
112 51 Stockholm
Sverige