Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Sanofi och GSKs COVID-19-vaccin uppvisar stark immunrespons hos samtliga vuxna åldersgrupper i fas 2-studie

  • Vaccinet genererade stark immunrespons hos samtliga vuxna åldersgrupper
  • Stark immunrespons efter endast en dos hos patienter som tidigare genomgått en Covid-19 infektion
  • Global fas 3-studie förväntas starta under de kommande veckorna

Sanofi och GSKs rekombinanta COVID-19-vaccin med adjuvans genererade höga nivåer av neutraliserande antikroppar, jämförbara med de uppmätta hos personer som genomgått en Covid-19 infektion, hos samtliga vuxna åldersgrupper, i en fas 2-studie med 722 deltagare. En global fas 3-studie förväntas starta under de kommande veckorna.

Interimsresultaten i fas 2-studien visade 95-100% serokonversion efter en andra injektion i samtliga åldersgrupper (18 till 95 år) och doseringar. Vaccinet uppvisade en acceptabel tolerans-och säkerhetsprofil. Sammantaget genererade vaccinet höga nivåer av neutraliserande antikroppar, jämförbara med de uppmätta hos personer som tidigare genomgått en Covid-19 infektion, med högre nivåer observerade hos yngre vuxna (18 till 59 år). Efter endast en injektion genererades höga nivåer av neutraliserande antikroppar hos personer med tidigare påvisad Covid-19 infektion.

”Våra fas 2-resultat bekräftar att det här vaccinet har potential att spela en roll för att hantera denna globala folkhälsokris, eftersom vi vet att flera vacciner kommer att behövas, speciellt när nya virusvarianter uppkommer och behovet av effektiva vacciner och boostervacciner som kan lagras vid normala temperaturer ökar”, säger Thomas Triomphe, Vice VD och global chef för Sanofi Pasteur.

Baserat på de positiva fas 2-resultaten planerar Sanofi och GSK att inleda en global fas 3-studie under de kommande veckorna. Denna fas 3-studie kommer att utvärdera effekten av två vaccinformuleringar inklusive varianterna D614 (Wuhan) och B.1.351 (Sydafrika).

Vid positiva fas 3-resultat förväntas vaccinet godkännas under fjärde kvartalet 2021.

Förutom att utveckla sina två egna COVID-19-vacciner är Sanofi det enda företaget som tillhandhåller sin produktionskapacitet för att tillverka tre andra företags COVID-19-vacciner, för att stödja den globala vaccinförsörjningen och hjälpa till att bekämpa pandemin.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Sanofi är ett globalt läkemedelsföretag med mer än 100 000 anställda i över 100 länder. Vi arbetar för att hjälpa människor hantera de sjukdomar och hälsobesvär som vi drabbas av under livets olika faser.

Vi förebygger sjukdom genom våra vacciner och våra innovativa behandlingar lindrar lidandet hos de få som lever med sällsynta sjukdomar såväl som hos de miljontals som drabbas av kroniska sjukdomar.

MAT-SE-2100636


Presskontakt

Per Öhlén

Per Öhlén

VD Sanofi Sverige & General Manager Sanofi Pasteur NE
Jon Tsai

Jon Tsai

Medical Lead Sanofi Sweden & Medical Franchise Head Oncology NE 08-634 51 27
Klara Kämpfer

Klara Kämpfer

Presskontakt Communications Business Partner

Sanofi är ett av världens ledande läkemedelsföretag

Sanofi är ett globalt, innovativt läkemedelsföretag

Sanofi
Lindhagensgatan 120
112 51 Stockholm
Sverige