Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Sarclisa® (isatuximab) i kombination med proteasomhämmare gav en median progressionsfri överlevnad på närmare 3 år hos patienter medmultipelt myelom

  • De senaste resultaten från fas 3-studien IKEMA visade den längsta progressionsfria överlevnaden (mPFS) för patienter med proteasomhämmare som basbehandling, vilka fått recidiv på tidigare behandling, inklusive lenalidomid
  • Median progressionsfri överlevnad, ökade från 19,2 månader till 35,7 när Sarclisa gavs som tillägg till karfilzomib och dexametason

MAT-SE-2200459, v. 1.0- 06-2022

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Vi är ett globalt läkemedelsföretag som genom vår innovation söker vetenskapliga mirakel för att förbättra människors liv. Våra medarbetare i över 100 länder arbetar för att transformera läkemedelsbehandling och göra det som tidigare var omöjligt möjligt. Vi skapar läkemedelsbehandlingar och vacciner som förbättrar och räddar miljontals liv världen över, med hållbarhet och socialt ansvarstagande i fokus.

Kontakter

Klara Kämpfer

Klara Kämpfer

Presskontakt Communications Business Partner (föräldraledig t.o.m. 08/2024)

Lovisa Fasth

Presskontakt Communications Business Partner

Sanofi är ett av världens ledande läkemedelsföretag

Sanofi är ett globalt, innovativt läkemedelsföretag

Sanofi
Franzéngatan 6
112 51 Stockholm
Sverige