Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

”Svensk cancervård är inte rättvis”

Enig panel vid debatt om cancervårdens utmaningar:

Stora regionala skillnader, brist på urologer och kunskapsluckor skapar en orättvis cancervård i Sverige. Det slog en enig debatt fast vid ett kvällsseminarium i Stockholm.  Samtidigt visade panelen att det finns en stark vilja att förändra vården och skapa bättre förutsättningar för alla att få tillgång till god och kvalitativ vård.

50 000 personer i Sverige får varje år veta att de lider av cancer. Närmare var femte cancerpatient får diagnosen prostatacancer. Trots att det är Sveriges i särklass vanligaste cancerform finns det många brister i vården och omhändertagandet. Därför arrangerade ProLiv Stockholm (patientföreningen för prostatacancer) i samarbete med läkemedelsbolaget sanofi-aventis ett kvällsseminarium med debatt om cancervården. I panelen satt Kenneth Johansson (c) ordförande i riksdagens Socialutskott, Stig Nyman (kd) landstingsråd Stockholms läns landsting, Roger Henriksson, professor i onkologi och verksamhetschef på onkologiska kliniken på Karolinska sjukhuset, Ingela Turesson, professor i onkologi vid Akademiska Sjukhuset i Uppsala, Magnus Törnblom, urolog på Södersjukhuset i Stockholm, Ursula Tengelin, generalsekreterare Cancerfonden, Hans Lilja, styrelseledamot PRO samt Torsten Sundberg, ordförande, ProLiv Stockholm.  Samtliga i panelen var överens om att det finns många brister inom cancervården och att det råder stora regionala skillnader.

-          Målet är att vi ska ha en rättvis och jämlik vård, men det har vi inte idag. Det finns stora ojämlikheter och det finns inte tillräckligt med kunskap. Som ett led i den nya cancerstrategin startar vi därför sex regionala centra som ska bidra till ökad kunskap. Vi vill också bidra till ökat patientinflytande och den största enskilda satsningen som vi gör är att införa en patientlag, sa Kenneth Johansson bland annat under kvällen.

Viktigt med delaktiga patienter
Ett av de problem som uppmärksammades under kvällens debatt var bristen på urologer och det faktum att urologer och onkologer inte har ett lika upparbetat samarbete som till exempel olika specialister inom bröstcancervården.  Läkarna som deltog vittnade om att många patienter med prostatacancer är levnadsglada män som verkligen kämpar för att överleva och få en bra livskvalitet. Rätten till livsförlängande behandling borde vara en självklarhet för alla patienter, liksom rätten att få vara delaktig i valet av behandling. Detta står också i Socialstyrelsens nationella riktlinjer. För att säkerställa att de nationella riktlinjerna följs och minska klyftorna mellan olika landsting efterfrågade flera i panelen en ökad satsning på öppna jämförelser.

-          Det primära är människan och att drabbas av ett cancerbesked innebär ett stort mänskligt lidande. Vi måste se till varje människas bästa och ge varje patient de bästa förutsättningar att få ett så gott liv som möjligt trots ett cancerbesked oavsett kön och bostadsort, sa Torsten Sundberg.

Läs mer i sanofi-aventis rapport om cancer- och prostatacancervården i dag och i framtiden: CANCER - en del av livet

För mer information, vänligen kontakta
Annica Holmberg, Schwartz Communications AB: 08-599 085 00, sanofi-aventis@schwartzcomm.com

Ämnen

Taggar


Om Sanofi-aventis

Sanofi-aventis är ett ledande globalt läkemedelsföretag som upptäcker, utvecklar och distribuerar behandlingslösningar som syftar till att förbättra människors liv. Sanofi-aventis är noterat på börserna i Paris (EURONEXT: SAN) och i New York (NYSE: SNY). Mer information finns på: www.sanofi-aventis.se

Presskontakt

Klara Kämpfer

Klara Kämpfer

Presskontakt Communications Business Partner

Relaterat material

Sanofi är ett av världens ledande läkemedelsföretag

Sanofi är ett globalt läkemedelsföretag med mer än 100 000 anställda i över 100 länder.

Sanofi
Lindhagensgatan 120
112 51 Stockholm
Sverige