Gå direkt till innehåll
Scandinavian Biopharma rapporterar bokslutskommuniké för 2022 med 30% tillväxt, rekordomsättning för distributionsverksamheten och ETEC-vaccinkandiaten på väg in i fas 3

Pressmeddelande -

Scandinavian Biopharma rapporterar bokslutskommuniké för 2022 med 30% tillväxt, rekordomsättning för distributionsverksamheten och ETEC-vaccinkandiaten på väg in i fas 3

Det är med stor glädje vi presenterar ännu ett riktigt bra år. För helåret 2022 summerar vi en ökning av omsättningen med drygt 28 MSEK motsvarande 30% i organisk tillväxt. Totalt uppgick omsättningen för 2022 till 122 MSEK. Vår ETEC-vaccinkandidat, ETVAX, är på väg in i fas 3 och ett stort fokus låg under 2022 på att tillsammans med kontraktstillverkare förbereda inför kommersiell produktion av ETVAX. Detta har inneburit en fortsatt expansion av företagets organisation, framför allt inom tillverkning.

”Under hösten slutförde vi framgångsrikt vaccinering av 5 000 barn i vår Fas 2b-studie i Gambia. Studien utvärderar skyddseffekten mot måttlig till svår diarré orsakad av ETEC. Nu pågår en uppföljningsperiod för passiv surveillance fram till och med oktober 2023. Ytterligare en milstolpe var att vi under året genomförde en immunogenicitetsstudie tillsammans med Göteborgs Universitet. Vi visade där att vår användarvänliga kommersiella formulering är likvärdig med den formulering vi testat i tidigare studier”, säger Nils Carlin, ansvarig för vaccindesignen.

En bekräftelse på att vi har en mycket lovande vaccinkandidat och en väl genomarbetad plan för vårt återstående utvecklingsprogram är att vi under 2022 förlängt vårt avtal med U.S. Army Medical Materiel Development Activity (USAMMDA). Detta innebär att vi fått ytterligare finansiering för att påskynda utvecklingen av vår världsledande ETEC-vaccinkandidat med målet med att få vaccinet godkänt i USA.

Vår distributionsverksamhet, som består av ett brett sortiment av biologiska specialistläkemedel med fokus på vacciner och immunglobuliner,fortsatte under 2022 sin tillväxtresa med god lönsamhet. Vi slog nytt omsättningsrekord och ökade från 93,8 MSEK 2021 till 121,8 MSEK 2022. Tillväxten drevs både av lanseringar av nya produkter och geografisk expansion.

Under 2022 stärkte vi ytterligare vår position som ett världsledande diarrévaccinföretag genom att inlicensiera en Campylobacter-vaccinteknologi från det kanadensiska företaget VaxAlta Inc. Detta är ett samarbete som passar väldigt väl med vår strategi inom global hälsa och den väsentliga och livsavgörande rollen som nya vacciner spelar inom området diarrésjukdomar och hur vacciner kan minska både mänskligt lidande och det överhängande globala hotet av antibiotikaresistens.

”Vi har under 2022 uppnått ett antal viktiga milstolpar och har nu ett väldigt spännande år framför oss. Vi förbereder oss för att starta vår fas 3 studie i resenärer samtidigt som vi avslutar vår stora barnstudie i Gambia. Vi kommer närmare och närmare vårt mål är att registrera världens första vaccin mot diarré orsakad av ETEC-bakterien. Ett vaccin som kommer utvecklas både för barn och vuxna i endemiska länder och för resenärer till riskområden för turistdiarré”, avslutar Björn Sjöstrand.

Ämnen

Kategorier


Om Scandinavian Biopharma

Scandinavian Biopharma är ett forskningsbaserat biotechföretag. Tillsammans med forskare vid Göteborgs universitet och den internationella hälsoorganisationen PATH utvecklar Scandinavian Biopharma ett nytt ETEC-vaccin för barn och vuxna i endemiska länder och resenärer till högriskdestinationer. Vi på Scandinavian Biopharma är fast beslutna att hjälpa människor i hela världen till ett bättre och längre liv.

Utvecklingsprogrammet finansieras huvudsakligen av EDCTP, som stöds av Horizon 2020, EU:s ramprogram för forskning och innovation, samt PATH och Amerikanska Armén (USAMMDA).

Scandinavian Biopharma har också en omfattande distributionsverksamhet i Europa med ett brett sortiment av biologiska specialistläkemedel, med fokus på vacciner och immunoglobuliner.

Om ETEC
Enterotoxinbildande Escherichia coli (ETEC) är en av de främsta orsakerna till diarrésjukdom. Infektionen sprids ofta via kontaminerat vatten eller mat. I låg- och medelinkomstländer inträffar ungefär 1,7 miljarder diarréfall per år hos barn under fem år. ETEC står för en stor andel av dessa fall och leder till ca 400 000 dödsfall årligen. Diarréepisoder i små barn är även förknippat med en ökad risk för undernäring. Undernäringen påverkar barnets fysiska och kognitiva utveckling och kan avgöra ett barns framtida inlärningsförmåga, utbildningsnivå samt framtida inkomster. Den kan också leda till en ökad risk att drabbas av andra allvarliga infektionssjukdomar.

ETEC är även den vanligaste orsaken till ”turistdiarré” som årligen drabbar ca 35 miljoner resenärer, militärer och vårdpersonal som reser till tropiska och subtropiska regioner.

Om ETVAX®
Det finns i dagsläget inte något vaccin mot ETEC och ETVAX® är det enda vaccinet mot ETEC i sen klinisk utvecklingsfas. De kliniska studierna har bekräftat en utmärkt säkerhetsprofil, ett starkt immunsvar och lovande skyddsdata. Ett vaccin mot ETEC skulle fylla ett stort medicinskt behov framför allt hos barn i låg- och medelinkomstländer och resenärer.

www.scandinavianbiopharma.se

Kontakter

Björn Sjöstrand

Björn Sjöstrand

Presskontakt VD +46 (0)72 712 51 20

Relaterat innehåll

Vi är ett forskningsbaserat biotechföretag fast beslutna att ge människor i hela världen ett längre och bättre liv.

Vi utvecklar det första vaccinet i världen mot diarré orsakad av ETEC för att skydda både barn och vuxna i endemiska länder och resenärer till högriskdestinationer.

Vi distribuerar ett brett sortiment av biologiska specialistläkemedel med fokus på vacciner och immunglobuliner.

www.scandinavianbiopharma.se

Vår information på mynewsdesk riktar sig till journalister och media.

Scandinavian biopharma
Industrivägen 1, vån 4
171 48 Solna
Sverige