Pressmeddelande -

Stöd för utvecklingsprojekt med fokus på Brasilien

PRESSINBJUDAN

Jobbar ditt företag med utveckling av nya produkter, tjänster eller processer inom IT- eller tekniksektorn? Är du intresserad av att utveckla i samverkan, i internationella projekt med särskilt fokus på Brasilien och miljö?

INFORMATION OM UTLYSNING OCH KONTAKT FÖR PARTNERS
Onsdagen den 22 augusti anordnar GSP Open Arena finansieringsfrukost. Fokus för information blir en ny utlysning från Vinnova, Internationell samverkan för miljöinnovationer 2012 som omfattar tre områden: Miljöteknik, Informations- och kommunikationsteknik och Hållbar stadsutveckling

Frukosten gästas av Cecilia Alkhagen, från CISB i Göteborg, som bland annat arbetar med att skapa kontaktvägar i Brasilien för svenska företag. I frukosten deltar såväl forskare från Högskolan i Skövde som bolag från Gothia Science Park.

PLATSEN ÄR GSP
Finansieringsfrukosten arrangeras i konferenssal Insikten i Gothia Science Park, Skövde.

 HÅLLTIDER FÖR 22 AUGUSTI
09.15-09.30   Ankomst, registrering och frukostmacka
09.30-09.35   Välkommen och kort om Open Arena
09.35-09.45   Internationell samverkan för miljöinnovationer 2012
09.45-10.00   CISB - Centro Pesquisa e Inovacao Sueco-Brasileira, Cecilia Alkhagen
10.00-10.15   Frågor, sammanfattning och enskild rådgivning

Representanter för media hälsas välkommen at delta i frukostmötet.

MER INFORMATION
Om du vill ha mer information är du välkommen att ta kontakt med Åsa Björk, verksamhetsansvarig på Open Arena, telefon 0500-44 89 70, mobil 0703-97 77 73 eller e-post asa.bjork@gsp.se.

Ämnen

 • Företagande

Kategorier

 • miljöinnovationer
 • samarbetsprojekt
 • samverkan
 • finansiering
 • utveckling
 • skövde
 • innovation
 • entreprenörskap
 • brasilien
 • företagsinkubator

Regioner

 • Västra Götaland

Kort om Gothia Science Park
GOTHIA SCIENCE PARK ligger i anslutning till Högskolan i Skövde. I teknik- och forskningsparken finns entreprenörer, som utvecklar och säljer tekniska, tjänste- och marknadsinnovationer, men också aktörer för företagsutveckling.
När start-ups, tillväxtföretag och FoU-företag blandas med finansiärer och forskare stimuleras kreativa möten. Den fysiska miljön är fullt ut integrerade med processer och arbetsmetoder vilket skapar ökat idéflöde, utvecklingsprojekt, företag i nya branscher samt ökad samverkan mellan näringsliv, akademi och samhälle.

Fokusområden:
IT och teknik för utveckling av system och applikationer
IT som teknologi för verksamhetsstöd, t.ex. inom produktion, vård och energi

 

Relaterat innehåll