Pressmeddelande -

Västtrafik väljer Lazzo DM Byrå för kundutveckling

Västtrafik AB har genomfört en upphandling av leverantör för CRM-tjänster med uppdrag att rekrytera nya resande och vårda trogna resenärer.
– Vi har samarbetat med Västtrafik under många år och är vana att jobba mot tydliga resultatmål.  Det är en härlig utmaning att vara med på den fortsatta resan med att fördubbla antalet resenärer som reser kollektivt, säger Jan Brissman, vd för Lazzo DM Byrå AB.

Västtrafiks övergripande mål är att fördubbla antalet resor fram till år 2025. En avgörande del för att nå detta mål är arbetet inom CRM; styrning, organisering och administration av kunder och kundrelationer.
Under de närmaste tre åren, med möjlighet till förlängning i ytterligare ett eller två år, är det Lazzo DM Byrå i Skövde som ska understödja Västtrafik i allt från strategi och processutveckling till genomförande avseende CRM-aktiviteter.
– Vi vann upphandlingen i tuff konkurrens och jag konstaterar att vårt koncept för denna typ av arbete med trafikhuvudmän är framgångsrikt. Det kräver långsiktighet och uthållighet. Vi har kommit en bra bit på väg ihop med Västtrafik. Jag ser fram emot att få fortsätta på den inslagna vägen, säger Jan Brissman.
Att fördubbla antalet resande med kollektivtrafik är en nationell utmaning. Västtrafik har redan gjort krafttag, och nu intensifieras det arbetet.
– För att bli framgångsrik i detta arbete, oavsett om det handlar om att rekrytera nya kunder eller att vårda trogna resenärer krävs mätbarhet i alla aktiviteter. Och det är en av våra absolut mest framträdande styrkor som samarbetspartner. Vi hjälper vår uppdragsgivare att hitta sin kund och få denne att reagera och agera på det sätt som uppdragsgivaren vill, slutar Jan Brissman.

Mer Information
Om du vill ha mer information är du välkommen att kontakta Jan Brissman, på telefon 0500-49 43 44 eller mobil 0708-82 27 40

Kort om Lazzo
Vår affärsidé är enkel att berätta om: Vi hjälper våra uppdragsgivare att stärka sina varumärken, öka sin försäljning och få lojalare kunder genom riktad, mätbar och medieoberoende kommunikation. Vi har Gothia Science Park i Skövde som utgångspunkt men har kunder över hela Sverige.

Ämnen

  • Företagande

Kategorier

  • resenärer
  • miljö
  • fördubblingsmål
  • kollektivtrafik
  • kollektivtrafik tåg buss
  • skövde
  • innovation
  • entreprenörskap

Regioner

  • Västra Götaland

Relaterat innehåll