Serafim Fastigheter hyr ut vakant fastighet i Nacka

Pressmeddelanden   •   Jul 03, 2020 15:04 CEST

Serafim Fastigheter hyr ut den tidigare vakanta fastigheten Sicklaön 145:16 i Nacka. Serafim Fastigheter har tecknat hyresavtal med två nya hyresgäster i fastigheten som kallas Pumphuset, vilket innebär att byggnaden på ca 1 350 kvm nu är fullt uthyrd. Pumphuset är en klassisk industribyggnad ursprungligen uppförd i slutet på 1800-talet belägen i Nacka kommun och med utsikt över Järla sjö. Hyresgä

Serafim Fastigheter förvärvar i Upplands Väsby

Pressmeddelanden   •   Jul 02, 2020 09:25 CEST

​ Serafim Fastigheter har genomfört nytt förvärv i Upplands Väsby med en uthyrningsbar area om ca 2 800 kvm. Fastigheterna VIK 1:71, 1:73 & 1:75 består av fulluthyrda industri-, lager samt kontorslokaler.

Serafim Fastigheter förvärvar i Morabergs industriområde i Södertälje

Pressmeddelanden   •   Jul 01, 2020 15:10 CEST

Serafim Fastigheter förvärvar i Sollentuna

Pressmeddelanden   •   Jun 27, 2020 22:56 CEST

Serafim Fastigheter har förvärvat och tillträtt fastigheten Sollentuna Elfenbenet 1. Fastigheten ligger i Edsbergs industriområde i Sollentuna och innefattar främst tillverkning, lättindustri samt inslag av kontor. Fastigheten innehar 4 600 m2 uthyrningsbar LOA med fastighetsarea om 8 300 m2.

Serafim Fastigheter förvärvar i Haninge och Sigtuna

Pressmeddelanden   •   Mar 02, 2020 17:34 CET

Serafim Fastigheter har förvärvat och tillträtt Jordbromalm 7:3 i Jordbro, Haninge, om 14 000 kvm. Säljare är Midroc-ägda bolaget Alucrom Aktiebolag.

Alucrom skriver i samband med affären ett 4 årigt hyresavtal för att under de kommande åren fortsätta sin verksamhet som hyresgäst på fastigheten.

Fastigheten är belägen centralt i Jordbro industriområde alldeles intill Jordbro station. Fastigheten innehar en generös detaljplan där hälften av marken får bebyggas med exempelvis lager, logistik eller annan verksamhet.

Serafim har även förvärvat och tillträtt fastigheten Sigtuna Rosersberg 9:11. Fastigheten ligger längsmed E4:an i närheten av Arlanda och innefattar främst kontor och lättindustri.

Fastighetens största hyresgäst är Cityglas. Säljaren är privatperson och affären förmedlades av Skandiamäklarna Kommersiella.

”Förvärven ligger i linje med vår affärsplan i Serafim Fastigheters förvaltningsben; att förvärva och förvalta kommersiella fastigheter, främst kontor, lager, logistik och lättindustri med utvecklingspotential i bra lägen i Stockholms län. Båda fastigheterna ligger i mycket bra mikrolägen och har starka kassaflöden samt god utvecklingspotential över tid”, säger bolagets vd Rickard Jacobsson.

Serafim Fastigheter förvaltar fastigheter samt utvecklar bostäder i Stockholms län. Bolaget förvärvar förvaltningsfastigheter i syfte att genom aktiv förvaltning skapa god värdetillväxt. Bolaget förvärvar även råmark, utvecklingsfastigheter och färdiga byggrätter för vidareutveckling till bostäder.

Bolaget är privatägt och ingår i Serafimgruppen. Inom Serafim Fastigheter råder stark entreprenörsanda. Bolaget har ett tydligt fokus på tillväxt, tillsammans med långsiktighet och sund riskhantering.

Serafim Fastigheter har förvärvat och tillträtt Jordbromalm 7:3 i Jordbro, Haninge, om 14 000 kvm. Säljare är Midroc-ägda bolaget Alucrom Aktiebolag. Serafim har även förvärvat och tillträtt fastigheten Sigtuna Rosersberg 9:11. Fastigheten ligger längsmed E4:an i närheten av Arlanda och innefattar främst kontor och lättindustri.

Läs vidare »

Serafim Fastigheter förvärvar i Sollentuna och Bålsta

Pressmeddelanden   •   Nov 26, 2019 11:56 CET

Serafim Fastigheter förvärvar Elfenbenet 2 i Sollentuna och Håbo Bålsta 3:381 i Bålsta.
Båda fastigheterna består av lager och kontor och är fullt uthyrda till en och samma hyresgäst Renta AB, en aktör som bland annat erbjuder uthyrning av verktyg och maskiner. Säljare av fastigheterna är MPA Fastigheter AB och tillträde sker andra veckan i december.

”Fastigheter passar väl in i vår utvecklingsportfölj där strategin är att förvalta och utveckla kassaflödesfastigheter i attraktiva lägen i Stockholms län och omkringliggande tillväxtorter. Båda fastigheterna är strategiskt bra belägna och har stor utvecklingspotential över tid”, säger Rickard Jacobsson, VD Serafim Fastigheter AB.

Serafim Fastigheter AB förvärvar förvaltningsfastigheter och råmark för utveckling till byggrätter samt för egen löpande förvaltning inom Stockholm- och Mälardalsregionen.

Bolaget är privatägt och ingår i Serafimgruppen. Inom Serafim Fastigheter råder stark entreprenörsanda med ett opportunistiskt och affärsmässigt arbetssätt. Bolaget har ett tydligt fokus på tillväxt, tillsammans med långsiktighet och sund riskhantering.

Serafim Fastigheter förvärvar Elfenbenet 2 i Sollentuna och Bålsta 3:381. Båda fastigheterna består av lager och kontor och är fullt uthyrda till en och samma hyresgäst Renta AB, en aktör som bland annat erbjuder uthyrning av verktyg och maskiner. Säljare av fastigheterna är MPA Fastigheter AB och tillträde sker andra veckan i december.

Läs vidare »

Serafim Fastigheter förvärvar i Huddinge och Botkyrka

Pressmeddelanden   •   Aug 27, 2019 09:00 CEST

Serafim Fastigheter har förvärvat och tillträtt Opalen 40 i Huddinge och Mariedal 1:3 i Botkyrka.

Opalen 40 är en kontorsbyggnad som främst inrymmer kontorshotell och revisionsbyråer. Fastigheten är bra belägen längs med Huddingevägen där flertalet lokala hyresgäster sitter idag.

Mariedal 1:3 är en fastighet på ca 11 000 kvm där byggnaderna består av flera lokaler med hyresgäster inom lättindustri. Fastigheten ligger längs med gamla Nynäsvägen väg 225 som bl.a. är en effektiv vägsträcka för transporter mellan Nynäshamn och Södertälje. Båda fastigheterna ligger inom kommunernas översiktsplan för utveckling och förtätning.

”Dessa båda fastigheter passar väl in i vår utvecklingsportfölj där strategin är att förvärva, förvalta och utveckla kassaflödesfastigheter i attraktiva lägen inom Stockholms län. Båda fastigheterna är strategiskt bra belägna utmed stora lokala vägleder och de har båda stor utvecklingspotential över tid”, säger Rickard Jacobsson, VD Serafim Fastigheter.

Serafim Fastigheter förvärvar förvaltningsfastigheter och råmark för utveckling till byggrätter samt för egen löpande förvaltning inom Stockholm- och Mälardalsregionen.

Bolaget är privatägt och ingår i Serafimgruppen. Inom Serafim Fastigheter råder stark entreprenörsanda med ett opportunistiskt och affärsmässigt arbetssätt. Bolaget har ett tydligt fokus på tillväxt, tillsammans med långsiktighet och sund riskhantering.

Serafim Fastigheter har förvärvat och tillträtt Opalen 40 i Huddinge och Mariedal 1:3 i Botkyrka. Opalen 40 är en kontorsbyggnad som inrymmer kontorshotell och revisionsbyråer. Mariedal 1:3 är en fastighet på ca 11 000 m2 där byggnaderna består av flera lokaler med hyresgäster inom lättindustri. Båda fastigheterna ligger inom kommunernas översiktsplan för utveckling och förtätning.

Läs vidare »

Serafim Fastigheter förvärvar ytterligare förvaltningsfastighet i Stockholm

Pressmeddelanden   •   Mar 12, 2019 10:00 CET

Serafim Fastigheter utökar sin förvaltningsportfölj och förvärvar Guldfisken 1 i Sollentuna. Kontorsfastigheten är idag fullt uthyrd och målsättningen är att genom aktiv förvaltning öka det långsiktiga fastighetsvärdet samt på sikt utveckla byggrätter för bostäder.

Serafim Fastigheter förvärvar kontors- och lagerfastigheter i Stockholms län

Pressmeddelanden   •   Mar 05, 2019 09:05 CET

Serafim Fastigheter förvärvar Mopsen 1 i Sköndal samt Tillverkaren 3 och Arbetsledaren 1 i Södertälje av KopparCronan. Samtliga fastigheter hyrs idag av starka bolag i form av Sirius Omsorg, HQ Elektriska, Scania och Kvdbil. Förvärvsköpeskilling för portföljen är ca 100 MSEK och total uthyrbar yta uppgår till 9 700 kvm.

Serafim Fastigheter förstärker organisationen med 2 nya rekryteringar

Pressmeddelanden   •   Jan 17, 2019 11:06 CET

Erik Karlander tillträdde i oktober som partner för Serafim Fastigheter AB. Erik har under 20 år arbetat för Office Management gruppen och under de senaste 8 åren haft rollen som vice VD för Office Management-gruppen. Felix Sandquist tillträdde i december som deltidsanalytiker för Serafim Fastigheter AB. Felix läser parallellt kandidatprogrammet Fastighet & Finans på KTH

Om Serafim Fastigheter

Förståelse för helheten

Serafim Fastigheter förvaltar fastigheter samt utvecklar bostäder i Stockholms län. Bolaget förvärvar förvaltningsfastigheter i syfte att skapa god värdetillväxt över tid. Bolaget förvärvar även råmark, utvecklingsfastigheter och färdiga byggrätter för vidareutveckling till bostäder.

Bolaget är privatägt och ingår i Serafimgruppen. Inom Serafim Fastigheter råder stark entreprenörsanda. Bolaget har ett tydligt fokus på tillväxt, tillsammans med långsiktighet och sund riskhantering.

Adress

  • Serafim Fastigheter
  • Kungsgatan 12 (Box 162 64)
  • 103 24 Stockholm
  • Sverige