Gå direkt till innehåll
Division Dahl vs inom SGDS Gruppen kör fossilfria leveranser till Bravida GreenHub
Division Dahl vs inom SGDS Gruppen kör fossilfria leveranser till Bravida GreenHub

Pressmeddelande -

Division Dahl vs inom SGDS Gruppen kör fossilfria leveranser till Bravida GreenHub

SGDS Gruppen fortsätter satsningen på fossilfria transporter. En av division Dahl vs kunder, Bravida, har nyligen lanserat konceptet GreenHub i åtta nordiska städer. SGDS Gruppen står för fossilfria leveranser till Bravida GreenHub inom storstadsområdena Stockholm och Göteborg.

Syftet med Bravida GreenHub är snabbare service och minskad klimatpåverkan från transporter till byggarbetsplatser. Bravidas GreenHubs har centrala placeringar i de åtta städerna vilket medför att leveranser som tidigare utfördes med bilar nu kan genomföras med elcykel, elmoped eller till fots. Lastbilstransporterna från SGDS Gruppen till Bravida GreenHub, inom de båda storstadsområdena, är också fossilfria. Dessa leveranser sker på biogas, HVO100 och inom kort el.

– Vi ser mycket positivt på att våra kunder i större utsträckning efterfrågar fossilfria leveranser, säger Malin Frisk, hållbarhetschef på SGDS Gruppen AB, och fortsätter: Med konkreta initiativ som GreenHub får vår bransch en skjuts framåt och vi är stolta över att, i samarbete med våra åkerier, kunna bidra till ett leveranskoncept i framkant.

Som stor transportköpare vill SGDS Gruppen och alla dess divisioner medverka till en hållbar nationell transportomställning. Därför satsar SGDS Gruppen brett på omställning till olika fossilfria teknik- och bränsleslag som biogas, el och HVO100. Genom ett målinriktat samarbete med avtalade åkerier ska samtliga transporter vara fossilfria senast år 2030.

Ämnen

Kategorier


Saint-Gobain Distribution i Sverige omfattar bolagen Bevego, Dahl, Optimera, Kakelspecialisten och Konradssons Kakel och många spännande dotterbolag.

Vi är nästan 3 000 branschkunniga medarbetare, som tillsammans omsätter drygt 16 miljarder och har över 170 etableringar runt om i Sverige.

Vi servar tillsammans över 150 000 kunder regelbundet, duktiga hantverkare inom bygg och installation. För att underlätta våra kunders affärer finns SGDS Gruppen AB; där samlas all kompetens för smidiga processer inom bland annat ekonomi, IT, HR, affärsstöd, affärsutveckling, hållbarhet och logistik.

Detta underlättar för alla 150 000 våra kunder så att de smidigt kan handla allt som behövs oavsett i vilket bolag de är kund eller i vilken bransch de är verksamma. Vi är specialister i samverkan för bättre affärer inom bygg och installation.

Integrationen av bolagen sker stegvis med start hösten 2021 och inleds med Dahl och Optimera.

Presskontakt

Lisa Brattmyhr

Lisa Brattmyhr

Presskontakt Chef marknadskommunikation Sverige +46 70 601 72 12
Göran Dahlin

Göran Dahlin

Presskontakt Vd SGDS Gruppen AB Sverige +46 72 730 31 11

Relaterat innehåll

Specialister i samverkan för effektivare affärer inom bygg och installation.

SGDS Gruppen AB är moderbolag för Bevego, Dahl, Optimera, Kakelspecialisten och Konradssons Kakel med respektive dotterbolag. Tillsammans omsätter vi drygt 16 miljarder, har över 170 etableringar och är nästan 3 000 medarbetare. Vi är alla specialister inom våra branscher och sätter en ära i att vara det.

Tillsammans erbjuder vi Sveriges bredaste specialistsortiment av produkter och tjänster inom området bygg och installation. I moderbolaget, SGDS Gruppen AB, finns alla gemensamma affärsstödjande funktioner som: ekonomi, IT, HR, affärsstöd, affärsutveckling, hållbarhet och logistik. Det underlättar för våra säljande bolag så kan fokusera på det de kan bäst, att ge det bästa produkt- och serviceerbjudandet till alla våra 150 000 kunder.

SGDS gruppen AB
Bryggerivägen 9
16867 Bromma
Sverige