Gå direkt till innehåll
SGDS Gruppen med Dahl och Optimera ansluter sig till Fossilfritt Sverige
SGDS Gruppen med Dahl och Optimera ansluter sig till Fossilfritt Sverige

Pressmeddelande -

SGDS Gruppen med Dahl och Optimera ansluter sig till Fossilfritt Sverige

Nu tar SGDS Gruppen med Dahl och Optimera ytterligare ett steg i sina klimatambitioner, genom att gå med i initiativet Fossilfritt Sverige. Målet är en fossilfri verksamhet till 2029 och en klimatneutral värdekedja till 2045 – ett arbete som hanteras med hög prioritet på ledningsnivå.

Fossilfritt Sverige är ett initiativ som samlar företag, kommuner, regioner och organisationer som vill bidra till att göra Sverige till världens första fossilfria välfärdsland.

Att värna om miljö och hållbarhet har alltid varit fokus hos Saint-Gobain och därmed även hos SGDS Gruppen och dess divisioner.

– Omställningen till ett fossilfritt Sverige har mycket hög prioritet hos oss, vilket innebär att vi hanterar frågan på ledningsnivå, säger Göran Dahlin, vd för SGDS Gruppen, och förklarar: Det ligger ett stort ansvar på verksamheter som vår, som årligen hanterar ett stort antal transporter runt om i landet. Som grossister har vi en viktig roll i att möjliggöra hållbara lösningar för bygg- och anläggningsbranschen, tillsammans med tydlig information om klimat- och miljöpåverkan.

SGDS Gruppen bedriver sedan tidigare ett målinriktat arbete med omställning till fossilfria transporter, där Dahl och Optimera i samarbete med avtalade åkerier successivt ställer om till transporter på biogas, HVO100 och el. Målet är fossilfria transporter till 2030 inom ramen för den nationella Transportutmaningen.

Genom att ansluta sig till Fossilfritt Sverige tar nu SGDS Gruppen ytterligare ett steg i klimatarbetet. Allt för att finna fler resurseffektiva och fossilfria lösningar, i samarbete med både kunder och leverantörer.

– Vi har satt ambitiösa klimatmål och kommer att ta vårt ansvar för de utsläpp vår bransch ger upphov till. Det handlar om att skapa incitament och samarbeta med kunder och leverantörer vad gäller kravställning och innovation. Tillsammans ska vi nå målen, avslutar Göran Dahlin.

Klimatmålen är uppdelade i tre områden, enligt GHG-protokollet (Greenhouse Gas Protocol): Scope 1, 2 och 3. De första två avser utsläpp kopplade till egen produktion och inköpt energi, där SGDS Gruppen själva har kontroll på tillvägagångssätt för att få ner utsläppen till noll. När det gäller värdekedjan, Scope 3, väntar en stor utmaning kopplat till tillverkning och användning av alla de produkter bolagen distribuerar.

Läs mer om Fossilfritt Sverige: https://fossilfrittsverige.se/


Ämnen

Kategorier


Saint-Gobain Distribution i Sverige omfattar bolagen Bevego, Dahl, Optimera, Kakelspecialisten och Konradssons Kakel och många spännande dotterbolag.

Vi är nästan 3 000 branschkunniga medarbetare, som tillsammans omsätter drygt 16 miljarder och har över 170 etableringar runt om i Sverige.

Vi servar tillsammans över 150 000 kunder regelbundet, duktiga hantverkare inom bygg och installation. För att underlätta våra kunders affärer finns SGDS Gruppen AB; där samlas all kompetens för smidiga processer inom bland annat ekonomi, IT, HR, affärsstöd, affärsutveckling, hållbarhet och logistik.

Detta underlättar för alla 150 000 våra kunder så att de smidigt kan handla allt som behövs oavsett i vilket bolag de är kund eller i vilken bransch de är verksamma. Vi är specialister i samverkan för bättre affärer inom bygg och installation.

Integrationen av bolagen sker stegvis med start hösten 2021 och inleds med Dahl och Optimera.

Presskontakt

Lisa Brattmyhr

Lisa Brattmyhr

Presskontakt Chef marknadskommunikation Sverige +46 70 601 72 12
Göran Dahlin

Göran Dahlin

Presskontakt Vd SGDS Gruppen AB Sverige +46 72 730 31 11

Relaterat innehåll

Specialister i samverkan för effektivare affärer inom bygg och installation.

SGDS Gruppen AB är moderbolag för Bevego, Dahl, Optimera, Kakelspecialisten och Konradssons Kakel med respektive dotterbolag. Tillsammans omsätter vi drygt 16 miljarder, har över 170 etableringar och är nästan 3 000 medarbetare. Vi är alla specialister inom våra branscher och sätter en ära i att vara det.

Tillsammans erbjuder vi Sveriges bredaste specialistsortiment av produkter och tjänster inom området bygg och installation. I moderbolaget, SGDS Gruppen AB, finns alla gemensamma affärsstödjande funktioner som: ekonomi, IT, HR, affärsstöd, affärsutveckling, hållbarhet och logistik. Det underlättar för våra säljande bolag så kan fokusera på det de kan bäst, att ge det bästa produkt- och serviceerbjudandet till alla våra 150 000 kunder.

SGDS gruppen AB
Bryggerivägen 9
16867 Bromma
Sverige