Pressmeddelande -

Vinnare av utmärkelsen ”Hållbart evenemang i Almedalen 2011”: Fairtrade Sverige och SKTF

Idag delade SIS, Swedish Standards Institute ut ett pris till ett hållbart evenemang i Almedalen. Årets vinnare är Fairtrade Sverige och SKTF. Deras kreativa evenemang ”Almedalens schysstaste mingel” har ett brett perspektiv på hållbarhet och kan fungera som inspiration för andra arrangörer.

Motivering:
Det vinnande evenemanget i Almedalen 2011 har tillämpat ett bredare perspektiv på området hållbarhet som inspirerar och kan tjäna som ett föredöme. Med stor kreativitet och i en spännande samverkan mellan två olika organisationer har det vinnande evenemanget presenterat en genomtänkt idé på ett tilltalande sätt. Namnet på det vinnande evenemanget är ”Almedalens schysstaste mingel”

Juryn:
Anna Linusson, miljöchef, Stockholms läns landsting, Maria Guggenberger, VD, Sponsrings- & eventföreningen, Birgitta Asplund Hansen, projektledare, Evenemangsavdelningen, Stockholm stad, Bengt Rydstedt, SIS, projektledare för standarden hållbarhet vid evenemang ISO 20121 och Lars Flink, VD, SIS.

Juryn har bland annat tittat på tillgänglighet, materialval, transport och logistik, avfall, inköp och upphandling av produkter och tjänster, säkerhetsrutiner och arbetsförhållanden.

Tävlingen arrangeras av SIS tillsammans med de företag och organisationer som deltar i standardiseringsarbetet i kommittén Hållbarhet vid evenemang - SIS/TK 537. Prisutdelning ingick som en del i seminariet "Hur blir Sverige en ledande event- och mötesnation?" som arrangerades av Business Region Skåne. SIS har samarbetat med studentnätverket Sustainergies för sammanställning av nomineringar till priset.

Fakta om standarden för hållbarhet vid evenemang, ISO 20121:
Standarden tar upp ett 20-tal områden som är särskilt viktiga för att arbeta strukturerat med hållbara evenemang. Exempel på områden är avfallsfrågor, transporter, arbetsvillkor, säkerhet och tillgänglighet. Standardförslaget är nu ute på remiss och den svenska remissrundan ska vara avslutad i augusti. Remissen med nummer 9030 kan beställas av SIS på sis.se/remisser

Läs mer om SIS aktiviteter i Almedalen på sis.se/almedalen och följ vad som händer på facebook.com/svenskstandard , twitter.com/svenskstandard och linkedin.com/company/sis-swedish-standards-institute  

På bilden: Annika Strandhäll från SKTF och Emma Rung från Fairtrade Sverige.
Fotograf: Mikael Håkansson

För ytterligare information:
Bengt Rydstedt, projektledare SIS, 08-555 520 28, 0707-42 06 02, bengt.rydstedt@sis.se
Erika Messing, pressansvarig SIS, 08-555 520 97, 0709-48 06 74, erika.messing@sis.se
Olle Axenborg, informationschef SIS, 08-555 520 19, 0733-83 70 70, olle.axenborg@sis.se

Ämnen

  • Miljö, energi

Kategorier

  • sis
  • sis swedish standards institute
  • global standard
  • hållbarhet
  • iso 20121
  • hållbara evenemang
  • hållbart evenemang i almedalen 2011
  • fairtrade sverige
  • sktf

SIS är en del av det europeiska och globala nätverk som utarbetar internationella standarder. Genom att delta i standardiseringsarbetet kan svenska företag och organisationer påverka utformningen av standarder inom sin marknad. Standarder befrämjar handel över gränser och bidrar till att processer och produkter blir säkrare. SIS är en fristående ideell förening med medlemmar från både privat och offentlig sektor. SIS omsatte 2010 MSEK 224 och har 180 anställda. SIS arbetar inom och är medlem i de internationella standardiseringsorganisationerna CEN (europeisk) och ISO (global).

Relaterat innehåll