Gå direkt till innehåll
Sizes projektchef Joakim Kullberg om utmaningar i branschen och ständiga förbättringar

Blogginlägg -

Sizes projektchef Joakim Kullberg om utmaningar i branschen och ständiga förbättringar

Sizes arbetar utefter visionen att utmana oss själva och marknaden för att fler ska ha råd att tillgodose sitt bostadsbehov. Genom ett stort engagemang och en vilja att förändra byggbranschen mot det bättre arbetar vi dagligen med att effektivisera en annars förlegad sektor. Det kallar vi att ta initiativ!

Vem är du och vad är din roll på Sizes?

Jag är en norrlänning boendes i Stockholm som blir väldigt inspirerad av möjligheten att fixa problem. Bestämde mig därför för ett par år sedan att jobba inom bygg där utmaningarna såg enorma ut. Sedan snart två år tillbaka så försöker jag vara en del av lösningarna på problemen tillsammans med mina kollegor på Sizes.

Jag jobbar som projektchef och i den rollen säkerställer man att projekt levereras enligt mål kopplat till tidplan, ekonomi och kvalitet. Man ser också till att det görs parallellt med alla övriga relevanta aspekter såsom miljö, arbetsmiljö och inte minst Sizes värderingar.

Som industriell tillverkare har vi stort fokus på ständiga förbättringar på byggarbetsplatserna, hur arbetar vi med det?

Vi är noga med att samla upp avvikelser och förbättringar från site via digitala system. På det viset finns informationen tillgänglig för alla intressenter så att åtgärder planeras och implementeras på rätt plats i organisationen. Ibland handlar det om att göra mindre av något och ibland mer. Då och då handlar det även om att göra något nytt. Oavsett så genomgår varje åtgärd en process där den ska visa sig vara positiv sett till hela projektleveransen, inte bara en suboptimering. Utmaningen är att korta ned cykeln från iaktagelse till implementering av förbättringarna. Det gör vi genom att förfina processen och utmana de system vi använder för att plocka upp avvikelser och förbättringsförslagen.

Vad engagerar dig i ditt arbete på Sizes?

Jag är övertygad om att byggbranschen är den mest spännande industrin att jobba i om du är intresserad av utveckling och vill göra något gott för världen. För det börjar alltid med att något har byggts. Bostäder, sjukhus, terminaler, kontor, datacentrar – det är det vi gör för världen. Men vi är i stort behov av att bli mer effektiva. Slöserierna i vår bransch kostar världen för mycket. Där behövs snabb utveckling. Och det är inte bara teknisk innovation genom t.ex. industrialiseringen och digitaliseringen som ska implementeras, det krävs även en matchad sofistikering av byggkulturen. Alla de tre aspekterna av den nödvändiga utvecklingen är något jag finner intressant. Möjligheten jag får att arbeta med dem genom Sizes är det som tydligast skapar engagemang hos mig. Det är också viktigt att påpeka att jag gör det genom att vara en del i ett lag av likasinnade kollegor. Att vi gör det tillsammans är väldigt givande.

Sizes vision är att utmana marknaden för att fler ska ha råd att tillgodose sitt bostadsbehov. Vad är din roll detta arbete?

Som projektchef handlar det om att skapa rätt förutsättningar för människorna i projekten så att vi tillsammans kan skapa värde. I det här fallet i större utsträckning än våra kollegor i branschen. Rätt förutsättningarna kan vara t.ex. socialt i frågor som om man är sedd och behandlad som en viktig medhjälpare till det stora. Samt skapa tillit mellan olika funktioner i projekten. Arbetsmässigt i frågor som att förse alla med tydliga ansvarsområden och uppgifter. Att skapa incitament och möjligheter för att lära sig och utvecklas som person. Det handlar om att förse medarbetare med resurser för att kunna arbeta effektivt, flexibelt och utan friktion så att man kan leverera enligt högt uppsatta mål. Så att hela leveransprocessen blir så effektiv och givande som möjligt – för vår kund och för oss som jobbar i projekten.

Som projektchef finns också ett ansvar att utveckla Sizes ledningsstruktur, vår industriella tillverkning och de system vi använder för att leverera enligt vår vision. I en bransch, och ett bolag, med stor förbättringspotential finns en ännu större nytta i att välja rätt problem att lösa. Det är en del av det som min roll hanterar.

Vilka utmaningar ser du i branschen, och hur kan Sizes bidra till lösningen av dessa?

Vår bransch har många utmaningar. Några av de större har på senaste blivit enklare att se för fler eftersom vår kund, samhället, blir skarpare och mer högljudd i sina frågor kring dem. Hur kan vår bransch hantera urbanisering, skiftande demografiska anspråk, ökat behov av energi och samtidigt inte göra stora avtryck på miljön? Hur kan vi bli bättre på att leverera värde så att samhället kan växa i den takt det vill? Hur kan vi bryta den stora kostnadsutvecklingen som är för nyproduktion?

Som jag nämnt tidigare ser jag tre aspekter som behöver arbetas med för att kunna svara på dem frågorna. Industrialisering, digitaliseringen och sen byggkulturen som bl.a. innefattar vår avtalsstruktur och affärsmodeller. Alla delarna går ihop i varandra. För att lyckas göra förändringar krävs ett språng snarare än gradvis förbättringar. Och då behövs företag som Sizes utan massa extra gammalt bagage som tynger ned en, men ändå har en fast grund att ta spjärn mot i avtrampet. Sizes uppgift är, och vårt bidrag blir, att ta det språnget. Vår grund är produktionsanläggningen, produktplattformen och vår miljöprofil med KLT i mitten. Språnget kommer från alla mina kollegor i olika utvecklingsprojekt kopplat till industrialiseringen, digitaliseringen och kulturen som vi strax ska sjösätta.


Ämnen

Taggar

Presskontakt

Sara Andersson

Presskontakt Marknadskommunikatör 073-0287707
Petra Wertheimer

Petra Wertheimer

Presskontakt Marknadschef 072-5060222

Relaterat material

Relaterade nyheter

Vi tillverkar bostäder av hög kvalitet med stor variation – på kortare tid och till en lägre kostnad

Vår moderna industriella process med hög grad av automation och användandet av KL-trä gör att vi kan tillverka bostäder med stora variationsmöjligheter. Vi uppför flerfamiljshus, samhällsservice och arbetsplatser på tre våningar och uppåt.

Som totalentreprenör erbjuder vi enkelhet och effektivitet i hela processen. Vårt byggsystem utgår från upprepning utan att göra avkall på flexibilitet, vilket innebär att vi kan bygga 80% av de flerbostadshus som efterfrågas.

Sizes
Östersjövägen 1
57235 Oskarshamn
Sverige