Pressmeddelande -

Sizes tillverkar 45 lägenheter åt SBB för bostadsprojekt i Oskarshamn

Sizes, totalentreprenör och industriell tillverkare av flerbostadshus, har tillsammans med Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (”SBB”) tecknat ett entreprenadavtal för uppförandet av 45 hyreslägenheter i Oskarshamn. Volymelementen med stomme i massivträ har tillverkats enligt Sizes industriella system som innebär hög kvalitet med kortare ledtider än traditionellt byggande.

I centrala Oskarshamn förtätar SBB bebyggelsen på egen fastighet i kvarteret Hälsan med totalt 45 hyreslägenheter i hus med 5 våningar, motsvarande 1976 kvm BOA. Genom avtalet och Sizes industriella tillverkning av kvalitativa flerbostadshus i trä kan projektet genomföras effektivare jämfört med traditionella projekt.

- Vi är stolta över att få tillverka moderna och klimatsmarta bostäder åt SBB i centrala Oskarshamn. Med vår flexibla tillverkningsprocess kan vi möta SBB:s projektspecifika behov och önskemål, säger Mikael Anjou, VD för Sizes.

- SBB fortsätter bygga hållbart med målet inställt på att vara ett klimatpositivt bolag 2030. Att bygga huset med trästomme och med en mycket låg energianvändning bidrar till att uppnå målet," säger Erik Hävermark, chef projektutveckling, SBB.

Tillverkningen av lägenheterna har redan varit igång i produktionsanläggningen I Oskarshamn sedan en tid och i dagarna färdigställs där det sista volymelementet. Inflyttning är planerad till 2023. 

Projektet i Oskarshamn blir det fjärde projektet som Sizes tillverkar åt SBB.  Just nu färdigställs cirka 200 lägenheter i Nykvarn med beräknad inflyttning till sommaren, 80 lägenheter i Höganäs med beräknad inflyttning till hösten samt 78 lägenheter i Motala med inflyttning våren 2023.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

VD Sizes 

Mikael Anjou 
Telefon: 073-076 48 44 
mikael.anjou@sizes.se

Ämnen

  • Boendefrågor

Kategorier

  • industriellt byggande
  • sizes bostadsutveckling
  • hållbart byggande
  • våra projekt
  • sizes

Vår moderna industriella process och flexibla produktplattform gör att vi kan tillverka hus med stora variationsmöjligheter. På sex till åtta månader uppför vi byggnader i trä för flerfamiljshus, samhällsservice och arbetsplatser.

Och vi gör det till en lägre kostnad och till en högre kvalitet jämfört med traditionellt byggande. Som totalentreprenör erbjuder vi enkelhet och effektivitet i hela processen. Vårt byggsystem utgår från upprepning utan att göra avkall på flexibilitet, vilket innebär vi kan bygga 80% av de flerbostadshus på mellan tre och åtta våningar som efterfrågas.

Relaterat innehåll