Gå direkt till innehåll
Dubbelt så många läser på Sköldkörtelföreningens hemsida

Nyhet -

Dubbelt så många läser på Sköldkörtelföreningens hemsida

Antalet besök på Sköldkörtelföreningen hemsida fortsätter att öka. Från januari 2016 till januari 2017 ökade antalet besök med mer än fem gånger: under januari 2016 var antalet besök cirka 18 000 jämfört med drygt 99 000 i januari 2017.

En del av denna ökning kan förklaras med föreningens regelbundna rapportering i samband med Liothyroninskandalen under vintern 2016 och den ökade uppmärksamheten i media på grund av detta – då man kan se att antalet besök hade en topp i januari 2017 för att sedan minska något. Men även om man tittar på en mer normal månad, som till exempel mars, är ökningen från 2016 till 2017 mer än fördubblad.

Det totala antalet besök under 2016 var över en halv miljon. 508 000 besök fördelat på 336 000 besökare. Antalet sidvisningar uppgick till 2,5 miljoner.

Den mest besökta sidan är den som beskriver vanliga symtom vid hypotyreos: och som hade nästan 1 miljon besök under 2016. Den näst mest besökta sidan är den som heter hypotyreos – fakta: cirka en halv miljon besök hade den. Detta visar starkt på att Sköldkörtelföreningens existens och arbete verkligen behövs. Behovet av kunskap och information är både stort, viktigt och nödvändigt. Speciellt nu när uppmärksamheten kring sköldkörtelproblematik bara ökar.

Ämnen

Presskontakt

Anna Bergkvist

Anna Bergkvist

Presskontakt Ordförande 0702 848412

Ökad kunskap - Individanpassad vård - Friskt liv för alla med sköldkörtelsjukdom

Ökad kunskap – Individanpassad vård – Friskt liv för alla med sköldkörtelsjukdom, det är Sköldkörtelförbundets motto. Sköldkörtelförbundet är Sveriges största organisation för personer med sköldkörtelsjukdom och som aktivt arbetar för bästa möjliga hälsa hos sköldkörtelpatienter och för att alla ska ha rätt till en individanpassad vård, i enlighet med Sveriges Patientlag (2014:821).

Sköldkörtelföreningen har funnits sedan 1993 och blev 2017 Sköldkörtelförbundet, som är en ideell organisation för personer med sköldkörtelsjukdom, anhöriga, andra närstående samt de som vill stödja förbundets mål och syfte. Förbundet har cirka 6000 medlemmar. De senaste fyra åren har antalet medlemmar mer än trefaldigats.

Sköldkörtelförbundet verkar för förbättrad diagnostik, vård och behandling av sköldkörtelsjukdomar. Vi sprider kunskap, gör undersökningar, skriver pressmeddelanden, debattartiklar, anordnar föreläsningar och den årligen återkommande Sköldkörteldagen för att uppmärksamma Internationella sköldkörteldagen.

Genom kontakter och möten med politiker, myndigheter, vårdgivare, läkemedelsbolag och intresseorganisationer, i och utanför Sverige, arbetar vi för att skapa ett organiserat samarbete på bred front och därmed påverka vården till det bättre. Vi anser att forskning är vägen framåt för att utveckla såväl diagnostik som behandling av sköldkörtelsjukdom.

Sköldkörtelförbundet