Gå direkt till innehåll
Kampanj ska lyfta utanförskapet inom sköldkörtelvården

Pressmeddelande -

Kampanj ska lyfta utanförskapet inom sköldkörtelvården

Idag lanserar Sköldkörtelförbundet en kampanj för att visa på bristerna inom vården för de 458 000 personer som i dag lider av hypotyreos, eller underfunktion i sköldkörteln. Kampanjnamnet, ”De VårdLösa”, syftar till att belysa patienternas situation idag – där många inte blir hjälpta, upplever dåligt bemötande och låg förståelse i vården och känner en stor frustration. Målet är att Sveriges sköldkörtelvård ska bli minst lika bra som för andra av våra stora folksjukdomar.

Underfunktion i sköldkörteln är en växande folksjukdom som drabbar var tionde kvinna – motsvarande 458 000 personer – i Sverige. Dagens sköldkörtelvård erbjuder emellertid bara ”en medicin för alla”, utan hänsyn till individens unika sjukdomsbild eller symptom. Detta orsakar stort lidande och sjukskrivningar med enorma samhällskostnader som följd – något Sköldkörtelförbundet vill ändra på genom att under Almedalsveckan lansera kampanjen ”De VårdLösa”.

– Idag mår var femte sköldkörtelsjuk dåligt trots behandling. Det är oacceptabelt – men samtidigt inte så förvånande med tanke på att vården i dag erbjuder de allra flesta en och samma medicin, oavsett sjukdomsbild. Vi vill få politiker och andra beslutsfattare att inse att vården för hypotyreospatienter måste bli bättre, så att fler kan må bättre i sin sjukdom, säger Anders Palm, ordförande på Sköldkörtelförbundet.

På www.devårdlösa.se kan besökare skriva under ett upprop för bättre sjukvård för personer med hypotyreos. Namninsamlingen kommer att överlämnas till Sveriges nästa socialminister och till valda politiker i landstingen. På hemsidan kan besökare även ta del av en film som belyser problematiken, patienters egna berättelser om vårdlösheten samt en ny rapport som bygger på en Sifo-undersökning om hur patienter upplever vården.

– Vi vill lyfta den här frågan eftersom en förändring måste ske. Främst för patienternas skull, men även med tanke på de stora samhällskostnaderna. Idag tvingas 46 000 personer att avstå helt eller delvis från sina jobb på grund av sin sjukdom; kostnaderna för det uppgår till uppemot 7 miljarder kronor varje år*, säger Anders Palm.

Frågan om behovet av att förbättra vården kommer också att lyftas under Almedalsveckan. Ett seminarium äger rum på torsdagen kl 10.15-11.00 tillsammans med Dagens Medicin Agenda och Netdoktor. Dessutom kommer Sköldkörtelförbundet att ha ett infotält samt installationen ”De VårdLösas plats” där förbipasserande via en ljuddusch kan lyssna på berättelser från drabbade kvinnor. Mer information finns tillgänglig på www.devårdlösa.se.

Om hypotyreos

Hypotyreos, eller underfunktion i sköldkörteln, är en kronisk sjukdom och den dominerande formen av sköldkörtelsjukdom. Hypotyreos innebär att man har brist på sköldkörtelhormoner som styr kroppens energi och ämnesomsättning. När sköldkörteln inte fungerar påverkas hela kroppen. Vanliga symptom är trötthet/utmattning, koncentrations- och minnessvårigheter, frusenhet, depression, värk och viktökning. Hypotyreos anses enkel att behandla eftersom behandlingen, enligt dagens vårdriktlinjer, ska styras efter ett blodvärde (TSH). När blodvärdet är inom rätt intervall anses patienten vara välbehandlad. Som regel behandlas alla hypotyreospatienter med ett syntetiskt framställt sköldkörtelhormon, levotyroxin. Denna medicin heter i Sverige Levaxin eller Euthyrox. Endast ett fåtal patienter, 2 procent, får prova en individanpassad medicinering.

*Uträkning av kostnader

Sjukpenning: 21 760 kr/mån (ersättning försäkringskassan) x 12 (månader) x 62,5% (medelvärde av sjukskrivning) x 2,6% (antal patienter) x 458 000 (totala antalet patienter) = 1,9 miljarder kronor per år.

Sjukersättning: 18 399 kr/mån x 12 x 5,4% x 458 000 x 62,5 % = 3,44 miljarder kronor per år.

Aktivitetsersättning: (upp till 30 år): 15 269 kr/mån (ersättning räknat på snittlön kvinnor 18-24 år, 23 600) x 12 x 1,2% x 458 000 x 62,5 % = 0,65 miljarder kronor per år.

Arbetsskada: 13 844 kr/mån (räknat på snitt 50% arbetsnedsättning) x 12 x 0,8% x 458 000 = 0,6 miljarder kronor per år.

Alla ersättningar är beräknade utifrån en medianlön på 29 300 enligt SCB, 2016.

Totalt: 6,6 miljarder kronor per år.

_________________________________________________________________________________

Om Sköldkörtelförbundet

Sköldkörtelförbundet är Sveriges största organisation för personer med sköldkörtelsjukdom och som aktivt arbetar för bästa möjliga hälsa hos sköldkörtelpatienter och för att alla ska ha rätt till en individanpassad vård, i enlighet med Sveriges Patientlag (2014:821). Sköldkörtelförbundet verkar för förbättrad diagnostik, vård och behandling av sköldkörtelsjukdomar.

Ämnen

Kategorier


Ökad kunskap – Individanpassad vård – Friskt liv för alla med sköldkörtelsjukdom, det är Sköldkörtelförbundets motto. Sköldkörtelförbundet är Sveriges största organisation för personer med sköldkörtelsjukdom och som aktivt arbetar för bästa möjliga hälsa hos sköldkörtelpatienter och för att alla ska ha rätt till en individanpassad vård, i enlighet med Sveriges Patientlag (2014:821).

Sköldkörtelföreningen har funnits sedan 1993 och blev 2017 Sköldkörtelförbundet, som är en ideell organisation för personer med sköldkörtelsjukdom, anhöriga, andra närstående samt de som vill stödja förbundets mål och syfte. Förbundet har cirka 4500 medlemmar. De senaste tre åren har antalet medlemmar trefaldigats.

Sköldkörtelförbundet verkar för förbättrad diagnostik, vård och behandling av sköldkörtelsjukdomar. Vi sprider kunskap, gör undersökningar, skriver pressmeddelanden, debattartiklar, anordnar föreläsningar och den årligen återkommande Sköldkörteldagen för att uppmärksamma Internationella sköldkörteldagen.

Genom kontakter och möten med politiker, myndigheter, vårdgivare, läkemedelsbolag och intresseorganisationer, i och utanför Sverige, arbetar vi för att skapa ett organiserat samarbete på bred front och därmed påverka vården till det bättre. Vi anser att forskning är vägen framåt för att utveckla såväl diagnostik som behandling av sköldkörtelsjukdom.

Presskontakt

Anna Bergkvist

Anna Bergkvist

Presskontakt Ordförande 0702 848412

Ökad kunskap - Individanpassad vård - Friskt liv för alla med sköldkörtelsjukdom

Ökad kunskap – Individanpassad vård – Friskt liv för alla med sköldkörtelsjukdom, det är Sköldkörtelförbundets motto. Sköldkörtelförbundet är Sveriges största organisation för personer med sköldkörtelsjukdom och som aktivt arbetar för bästa möjliga hälsa hos sköldkörtelpatienter och för att alla ska ha rätt till en individanpassad vård, i enlighet med Sveriges Patientlag (2014:821).

Sköldkörtelföreningen har funnits sedan 1993 och blev 2017 Sköldkörtelförbundet, som är en ideell organisation för personer med sköldkörtelsjukdom, anhöriga, andra närstående samt de som vill stödja förbundets mål och syfte. Förbundet har cirka 6000 medlemmar. De senaste fyra åren har antalet medlemmar mer än trefaldigats.

Sköldkörtelförbundet verkar för förbättrad diagnostik, vård och behandling av sköldkörtelsjukdomar. Vi sprider kunskap, gör undersökningar, skriver pressmeddelanden, debattartiklar, anordnar föreläsningar och den årligen återkommande Sköldkörteldagen för att uppmärksamma Internationella sköldkörteldagen.

Genom kontakter och möten med politiker, myndigheter, vårdgivare, läkemedelsbolag och intresseorganisationer, i och utanför Sverige, arbetar vi för att skapa ett organiserat samarbete på bred front och därmed påverka vården till det bättre. Vi anser att forskning är vägen framåt för att utveckla såväl diagnostik som behandling av sköldkörtelsjukdom.

Sköldkörtelförbundet