Gå direkt till innehåll
Sköldkörtelföreningen blir Sköldkörtelförbundet

Pressmeddelande -

Sköldkörtelföreningen blir Sköldkörtelförbundet

Sköldkörtelförbundet är nya namnet för Sveriges största förening för personer med sköldkörtelsjukdom. Målet för den nya organisationen är att förbättra vården för alla de 450 000 personer som är drabbade. För att kunna göra större skillnad skapas nu en ny organisation, Sköldkörtelförbundet, med lokalavdelningar runt om i Sverige.

Sköldkörtelförbundet, som idag har 3 600 medlemmar, verkar för att öka kunskapen om sköldkörtelsjukdom och bidra till en förbättrad vård, så att fler ska må bättre i sin sjukdom. En viktig målsättning är att vårdriktlinjer med en mer individanpassad vård med fler möjliga behandlingsalternativ tas fram, samt att det öppnas specialistkliniker för sköldkörtelsjuka. Förbundet kommer också verka för att öka forskningen på området.

-Sköldkörteln är ett av kroppens viktigaste organ och när den slutar fungera som den ska påverkas hela kroppen. Tyvärr finns stora kunskapsluckor inom sjukvården vilket idag leder till felaktiga diagnoser och behandlingar samt bristande information till patienter. Det vill vi ändra på. Med en rikstäckande organisation hoppas vi kunna skapa kraft för att göra skillnad i hela Sverige, säger Anders Palm, ordförande i Sköldkörtelförbundet.

Sköldkörtelförbundet har nu påbörjat arbetet att skapa fler lokala organisationer runt om i Sverige. Den första lokalföreningen som nu startats är på Gotland.

Om sköldkörtelsjukdom

Sköldkörtelsjukdom är ofta en kronisk sjukdom, som till 80 procent drabbar kvinnor. Det är en av Sveriges största patientgrupper. Det finns två typer av sköldkörtelsjukdom, överfunktion och underfunktion. Den vanligaste är underfunktion, så kallad hypotyreos. Typiska symtom vid hypotyreos är extrem trötthet, försämrat minne och koncentrationsproblem, depressiva besvär, sömnproblem, värk, viktuppgång, frusenhet, infertilitetsproblem m.m. Vid hypertyreos är det vanligt med extrem trötthet, svettningar, darrighet, muskelsvaghet, depressiva besvär, ögonproblem, viktnedgång och hjärtklappning.

Ämnen


Ökad kunskap – Individanpassad vård – Friskt liv för alla med sköldkörtelsjukdom, det är Sköldkörtelförbundets motto. Sköldkörtelförbundet är Sveriges största organisation för personer med sköldkörtelsjukdom och som aktivt arbetar för bästa möjliga hälsa hos sköldkörtelpatienter och för att alla ska ha rätt till en individanpassad vård, i enlighet med Sveriges Patientlag (2014:821).

Sköldkörtelföreningen har funnits sedan 1993 och blev 2017 Sköldkörtelförbundet, som är en ideell organisation för personer med sköldkörtelsjukdom, anhöriga, andra närstående samt de som vill stödja förbundets mål och syfte. Förbundet har cirka 6000 medlemmar. De senaste fyra åren har antalet medlemmar mer än trefaldigats.

Sköldkörtelförbundet verkar för förbättrad diagnostik, vård och behandling av sköldkörtelsjukdomar. Vi sprider kunskap, gör undersökningar, skriver pressmeddelanden, debattartiklar, anordnar föreläsningar och den årligen återkommande Sköldkörteldagen för att uppmärksamma Internationella sköldkörteldagen.

Genom kontakter och möten med politiker, myndigheter, vårdgivare, läkemedelsbolag och intresseorganisationer, i och utanför Sverige, arbetar vi för att skapa ett organiserat samarbete på bred front och därmed påverka vården till det bättre. Vi anser att forskning är vägen framåt för att utveckla såväl diagnostik som behandling av sköldkörtelsjukdom.

Presskontakt

Anna Bergkvist

Anna Bergkvist

Presskontakt Ordförande 0702 848412

Ökad kunskap - Individanpassad vård - Friskt liv för alla med sköldkörtelsjukdom

Ökad kunskap – Individanpassad vård – Friskt liv för alla med sköldkörtelsjukdom, det är Sköldkörtelförbundets motto. Sköldkörtelförbundet är Sveriges största organisation för personer med sköldkörtelsjukdom och som aktivt arbetar för bästa möjliga hälsa hos sköldkörtelpatienter och för att alla ska ha rätt till en individanpassad vård, i enlighet med Sveriges Patientlag (2014:821).

Sköldkörtelföreningen har funnits sedan 1993 och blev 2017 Sköldkörtelförbundet, som är en ideell organisation för personer med sköldkörtelsjukdom, anhöriga, andra närstående samt de som vill stödja förbundets mål och syfte. Förbundet har cirka 6000 medlemmar. De senaste fyra åren har antalet medlemmar mer än trefaldigats.

Sköldkörtelförbundet verkar för förbättrad diagnostik, vård och behandling av sköldkörtelsjukdomar. Vi sprider kunskap, gör undersökningar, skriver pressmeddelanden, debattartiklar, anordnar föreläsningar och den årligen återkommande Sköldkörteldagen för att uppmärksamma Internationella sköldkörteldagen.

Genom kontakter och möten med politiker, myndigheter, vårdgivare, läkemedelsbolag och intresseorganisationer, i och utanför Sverige, arbetar vi för att skapa ett organiserat samarbete på bred front och därmed påverka vården till det bättre. Vi anser att forskning är vägen framåt för att utveckla såväl diagnostik som behandling av sköldkörtelsjukdom.

Sköldkörtelförbundet