Gå direkt till innehåll
Lägesbild över resandet med SL

Nyhet -

Lägesbild över resandet med SL

SL fortsätter följa kollektivtrafikresandet sedan samhället öppnade upp igen och ger fram till sommaren en lägesbild per månad.

Kollektivtrafiken i Stockholm är en grundsten i stadens transportsystem. När människor åker kollektivt minskar det samtidigt antalet bilar på vägarna vilket underlättar för transporter samt minskar risk för köer och utsläpp på Stockholms vägar. Därför är det viktigt att fler och fler återvänder till kollektivtrafiken efter pandemin.

Sista veckan i april, vecka 17, uppnåddes det högsta antalet inpassager i spärrarna till tunnelbanan och pendeltågen under 2022, över 7 miljoner. Generellt sett ligger resandet fortsatt på omkring 80 procent jämfört med 2019 års nivåer.

Följ oss och ta del av siffrorna

Fortsättningsvis ges en lägesbild per månad fram till sommaren, där du kan ta del av statistiken. Du kan följa hur antalet inpassager i tunnelbanans och pendeltågens spärrar varierar, jämfört med antal inpassager ett ”normalår”. Här används 2019 vilket var det senaste helåret utan pandemi.

Ta del av statistiken under Relaterat längre ner på sidan. Statistiken visar antalet spärrpassager in till tunnelbanan och pendeltågen. Det ger en övergripande bild av hur många som åker med kollektivtrafiken.

Ämnen

Kategorier

Regioner

Presskontakt

Presstjänsten

Presstjänsten

Presskontakt 08-123 315 50
Elin Lindström

Elin Lindström

Presskontakt Presskommunikatör 08-123 315 50
Claes Keisu

Claes Keisu

Presskontakt Presskommunikatör 08-123 315 50
Andreas Strömberg

Andreas Strömberg

Presskontakt Presskommunikatör 08-123 315 50

Relaterat innehåll

Det här är SL

Varje dag reser 850 000 personer med SL. Vi har det övergripande ansvaret för att du som bor i Stockholms län ska ha tillgång till en väl fungerande kollektivtrafik.

SL har i uppgift att utveckla och hitta nya lösningar för kollektivtrafiken. Det är också SL som ska handla upp trafik och se till att de som kör trafiken följer ingångna avtal. SL är i dag en förhållandevis liten organisation med drygt 700 anställda. Men SL-trafiken sysselsätter 10 000 personer.

SL arbetar med att ge dig en prisvärd kollektivtrafik med bättre kapacitet och högre kvalitet, vilket vi hoppas leder till att fler och fler väljer SL i stället för bilen. Det är bra såväl för människor som för djur och natur i Stockholm.

Storstockholms Lokaltrafik, SL
Lindhagensgatan 100
105 73 Stockholm