Gå direkt till innehåll
Att resorna med SL nu är märkta med Bra Miljöval kommer bland annat att synas på fordonen.
Att resorna med SL nu är märkta med Bra Miljöval kommer bland annat att synas på fordonen.

Pressmeddelande -

Resorna med SL märks med Bra Miljöval

Alla SL-resor med buss, tåg och spårvagn märks nu med Naturskyddsföreningens miljömärkning Bra Miljöval. Det betyder att SL:s resor uppfyller märkningens nya och hårdare krav på persontransporter. De gäller till exempel spårbarhet för elbussbatterier och redovisning av farliga kemikalier i nya fordon.

Nära nio av tio svenskar känner till Naturskyddsföreningens märkning Bra Miljöval, som också är den enda miljömärkningen för persontransporter. Att många förstår och vet vad den innebär är ett av skälen till att SL valt att ansöka om att få använda märkningen på sina resor.

En resa märkt med Bra Miljöval ger låg klimatpåverkan och begränsade utsläpp av hälsoskadliga ämnen. Miljömärkningen ställer krav både på utsläpp från själva fordonet och från produktionen av elen eller bränslet som används för att driva fordonen. Det blir helt enkelt så mycket resa för så lite energi som möjligt.

– Oavsett om man reser ofta eller då och då, utgör resandet med SL en grundbult i en hållbar livsstil för invånarna i Stockholms län. Vi vill göra det ännu tydligare att SL:s resenärer gör ett ansvarsfullt val för miljön och klimatet varje gång de reser med oss, eftersom SL lever upp till högt ställda krav inom miljöområdet. Därför har vi valt att ansöka om att få märka våra resor med Bra Miljöval, säger David Lagneholm, förvaltningschef på trafikförvaltningen och vd för SL.

Sedan den 9 september 2020 ställer Naturskyddsföreningen specifika krav för till exempel buss- och spårtrafik.

– Bra Miljöval kräver nu att licenstagare arbetar aktivt för att kunna redovisa ursprunget på kritiska material som ingår i elbussbatterier och att man vid upphandling av nya fordon måste ställa krav på att tillverkarna redovisar särskilt farliga kemikalier vid produktion av fordon, renovering eller ombyggnation. Man ska också ställa krav i upphandlingar att producenten kan uppvisa en miljövarudeklaration för ett fordons påverkan på miljön genom hela dess livscykel. SL uppfyller alla krav och det gör att de får använda sig av vår märkning Bra Miljöval för sina resor, säger Eva Eiderström, chef Bra Miljöval.

Miljömärkningen är ett led i SL:s långsiktiga miljö- och klimatarbete.

– Omställningen till förnybart drivmedel i Stockholms kollektivtrafik började för snart 30 år sedan och vi på SL är världsledande i det att vi var ute tidigt och är en av aktörerna som driver utvecklingen av en hållbar kollektivtrafik. Med tanke på att drygt hälften av alla som åker kollektivt i Sverige gör det med SL, har vi ett stort ansvar och kan påverka utvecklingen, säger Johan Böhlin, hållbarhetsstrateg på trafikförvaltningen.

Fakta – SL:s miljö- och klimatarbete

  • I dag körs alla 2 200 SL-bussar på förnybara drivmedel.
  • All el som SL köper för att driva tågen är till 100 procent från förnybara källor.
  • När SL köper in nya tåg ska 98 procent av materialet vara återvinningsbart.
  • Ett exempel där SL drivit på utvecklingen är att Bombardier har utvecklat sin tillverkning för att kunna möta SL:s krav på bland annat giftfria och icke allergiframkallande material i de nya tunnelbanetågen. De första av 96 vagnar rullar nu på Röda linjen.
  • Alla SL:s fordon kommer successivt att få dekalen Bra Miljöval, men eftersom det finns cirka 2 200 bussar och cirka 600 tåg, tar det lite tid innan märket finns på alla fordon.

Mer om SL:s miljö- och klimatarbete finns på sl.se.

Bra Miljöval är en oberoende livscykelbaserad miljömärkning som syftar till att vägleda konsumenten till en hållbar konsumtion. Det ställs omfattande och kontrollerbara miljökrav som skärps med tiden, och varje år görs en oberoende kontroll av att kraven uppfylls.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Trafikförvaltningens presstjänst
08-686 15 50
press.tf@sll.se

Ämnen

Kategorier

Regioner


Varje dag reser 850 000 personer med SL. Vi har det övergripande ansvaret för att du som bor i Stockholms län ska ha tillgång till en väl fungerande kollektivtrafik.

SL har i uppgift att utveckla och hitta nya lösningar för kollektivtrafiken. Det är också SL som ska handla upp trafik och se till att de som kör trafiken följer ingångna avtal. SL är i dag en förhållandevis liten organisation med drygt 700 anställda. Men SL-trafiken sysselsätter 10 000 personer.

SL arbetar med att ge dig en prisvärd kollektivtrafik med bättre kapacitet och högre kvalitet, vilket vi hoppas leder till att fler och fler väljer SL i stället för bilen. Det är bra såväl för människor som för djur och natur i Stockholm.

Kontakter

Presstjänsten

Presstjänsten

Presskontakt 08-123 315 50
Sophie Gunnarsson

Sophie Gunnarsson

Presskontakt Presskommunikatör 08-123 315 50
Claes Keisu

Claes Keisu

Presskontakt Presskommunikatör 08-123 315 50
Elin Lindström

Elin Lindström

Presskontakt Presskommunikatör 08-123 315 50
Natalie Nordenswan

Natalie Nordenswan

Presskontakt Presskommunikatör 08-123 315 50
Andreas Strömberg

Andreas Strömberg

Presskontakt Presschef 08-123 315 50

Det här är SL

Varje dag reser 700 000 personer med SL. Vi har det övergripande ansvaret för att du som bor i Stockholms län ska ha tillgång till en väl fungerande kollektivtrafik.

SL har i uppgift att utveckla och hitta nya lösningar för kollektivtrafiken. Det är också SL som ska handla upp trafik och se till att de som kör trafiken följer ingångna avtal. SL är i dag en förhållandevis liten organisation med ungefär 900 anställda. Men SL-trafiken sysselsätter 10 000 personer.

SL arbetar med att ge dig en prisvärd kollektivtrafik med bättre kapacitet och högre kvalitet, vilket vi hoppas leder till att fler och fler väljer SL i stället för bilen. Det är bra såväl för människor som för djur och natur i Stockholm.

Storstockholms Lokaltrafik, SL

Lindhagensgatan 100
105 73 Stockholm