Gå direkt till innehåll
SLR:s VD Martin Järbur och hans nordiska kollegor – Knut Kildahl, styrelseordförande vid Norske Låsesmeder, och Gert Mejlshede, ordförande vid Låsesmedeforeningen i Danmark – är glada över CE-samarbetet. Foto: Anders Öhman
SLR:s VD Martin Järbur och hans nordiska kollegor – Knut Kildahl, styrelseordförande vid Norske Låsesmeder, och Gert Mejlshede, ordförande vid Låsesmedeforeningen i Danmark – är glada över CE-samarbetet. Foto: Anders Öhman

Nyhet -

Uppdaterad CE-utbildning lockade många

Regelverket kring CE-märkning av dörrautomatik är fortfarande svårnavigerat. Inte bara här i Sverige, snårskogen breder även ut sig över övriga Norden.

Sveriges Lås och Säkerhetsleverantörers Riksförbund, SLR, försöker ändra på det, bland annat genom en specialanpassad utbildningsdag som både täcker regelverket kring CE-märkning och förbundets egenutvecklade CE-verktyg, vilket gör processen enklare och snabbare.

Verktyget som tagits fram består av ett dokumentmallsystem som får användas utan kostnad av SLR:s medlemmar samt alla som går SLR:s CE-kurs. Nu har det även sålts till SLR:s syskonförbund i Norge och Danmark – Norske Låsesmeder respektive Låsesmedeforeningen.

– Vi har översatt verktyget och anpassar det till vårt regelverk, säger Knut Kildahl, styrelseordförande vid Norske Låsesmeder, som deltar vid utbildningen på nyinvigda Låsteknikcentrum i södra Stockholm.

Kildahl och hans danska motsvarighet, Gert Mejlshede, var två av de 24 “studenterna” under utbildningsdagen.

– Jag tycker att det var en riktigt bra kurs med många relevanta detaljer. Det är tydligt att SLR har lagt väldigt många timmars arbete på att ta fram materialet, säger Mejlshede och berättar att Låsesmedeforeningen kommer att hålla egna utbildningar framöver. Den första äger rum i oktober.

Även SLR:s VD, Martin Järbur, var på plats. Han är glad att riksförbundets CE-verktyg sprider sig utanför landets gränser och är nöjd med utbildningsdagen.

– Det är första gången vi anordnar kursen i den nya tappningen, version 3.0 kan man säga. Totalt sett har vi utbildat hundratals, säger Järbur.

Det finns fortfarande platser kvar till den andra kursomgången av den uppdaterade CE-utbildningen. Läs mer i SLR:s Kurskatalog!

Björn Nordström höll i den uppskattade heldagsutbildningen. Foto: Anders Öhman

Kontakter

Victoria E. Kiss Nylund

Victoria E. Kiss Nylund

Kommunikationsansvarig 08-721 40 49

Relaterat innehåll

Bildmontage: SLR - Sveriges Lås & Säkerhetsleverantörers Riksförbund/Adobe Stock

Tvingande lagkrav kring CE-märkning får branschen att ställa om

SLR - Sveriges Lås & Säkerhetsleverantörers Riksförbund har i tidigare skrivelser adresserat den utmaning branschen står inför i samband med oklarheter kring arbetsprocessen för CE-märkning av dörrautomatiker. Detta då det framkommit att dessa räknas som delvis fullbordade maskiner, något branschen fram till nyligen inte haft fullödig kunskap om.
När man sätter upp dörrautomatik på en dörr

CE-märkning: SLR lanserar - checklistor, underlag och information till beställare

CE-märkning: SLR lanserar - checklistor, underlag och information till beställare

SLR lanserar nu det tolkningsunderlag för det praktiska arbetet med CE-märkning och dörrautomatiker som varit efterfrågat under en tid.
Materialet innehåller en mer allmän information kring beställaransvaret när det kommer till dörrautomatiker, samt ett mer djupgående underlag och verktyg - framtaget för Auktoriserade låssmeder och SLR:s medlemsföretag, samt aktörer med relevanta och erforderl

Opinionsbildande inom lås och säkerhet sedan 1955

Sveriges Lås och Säkerhetsleverantörers Riksförbund (SLR) bildades 1955 och är en rikstäckande organisation för lås- och
säkerhetsentreprenörer från Trelleborg till Kiruna. Vi består av 150 medlemsföretag och 60 filialer, alltså totalt 210 lås- och
säkerhetsverksamheter spridda över hela landet.

SLR – Sveriges Lås & Säkerhetsleverantörers Riksförbund
Granviksliden 2
SE-435 35 Mölnlycke
Sverige