Gå direkt till innehåll
​Avdragsmöjligheten för arbetspendling starkt hotad

Pressmeddelande -

​Avdragsmöjligheten för arbetspendling starkt hotad

Småföretagarnas Riksförbund reagerar mycket starkt emot regeringens långt framskridna planer på att på bred front minska och kraftigt försämra möjligheten till avdrag för resor till och från arbetet, det så kallade reseavdraget. Vi anser att förslaget slår fel samtidigt som systemet dessutom blir krångligare att hantera både för myndigheter och privatpersoner, vilket också en tung aktör som Skatteverket pekar på. Omkring 200 000 – 300 000 svenskar kommer att förlora sitt reseavdrag för bilpendling.

Kommer slå oerhört hårt mot både anställda och företag
Förslaget innebär att ingen som har närmare jobbet än tre mil får reseavdrag enkel resväg. Dessutom ska milersättningen för bilresor tas bort och ersättas av en skattereduktion (60 öre per kilometer) som även de som åker kollektivtrafik kan få. De som har längre än åtta mil till arbetet får ingen ersättning för den sträcka som överstiger åtta mil. Ersättningen betalas endast ut för 210 av cirka 250 arbetsdagar. Dessa exempel är huvuddelarna i lagt förslag.

Vi ser att detta kommer att slå oerhört hårt mot många anställda hos såväl småföretagare som större företag, mot småföretags möjligheter att rekrytera personal och emot en glesbygd som alltför ofta sätts på undantag.

Förslaget hotar även människors förutsättningar att få livspusslet att gå ihop
Vi ser också att människors vardag och förutsättningar för att få livspusslet att gå ihop hotas. I åldersgruppen 20 - 64 år har Sverige högst sysselsättningsgrad i EU, det vill säga många dubbelarbetande föräldrar. Inte sällan är resan till jobbet också resan där lämning och hämtning av barn på förskola och skola även sker. En förskola som är vald i och med att den ligger i rätt riktning i förhållande till arbetet. Med dessa ohållbara tidsvinster som utredaren kräver kan många av de som idag uppbär avdragsrätt mista den då resan förvisso tar kortare tid med bilen men inte så mycket som krävs i förhållande till att åka buss.

Vi fortsätter arbetet för småföretagarnas villkor
En ljusglimt är att då förslaget fått så mycket kritik är det nu pausat till 2022 från tilltänkt ikraftträdande den 1 januari 2021. Småföretagarens Riksförbund kommer att arbeta för att detta avförs från en politisk dagordning eller omarbetas.

För mer information kontakta:
Sten Lindgren, styrelseledamot och förbundssekreterare Småföretagarnas Riksförbund
sten.lindgren@smaforetagarna.se
070-495 37 23 

eller

Berit Johansson styrelseledamot Småföretagarnas Riksförbund
070-595 85 23
berit.johansson@smaforetagarna.se

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Småföretagarnas Riksförbund | Av småföretagare - För småföretagare!

Småföretagarnas Riksförbund vill att det ska vara enkelt, tryggt och lönsamt att driva företag i Sverige. Vi arbetar aktivt med att förbättra villkoren för småföretagare i landet och är en stark opinionsbildare i svensk näringspolitik. Genom täta kontakter med politiska beslutsfattare och tjänstemän på olika myndigheter har vi en viktig del i det näringspolitiska arbetet och spridningen av debattartiklar och pressmeddelanden. 

Bli medlem!

Presskontakt

Sten Lindgren

Sten Lindgren

Presskontakt Förbundssekreterare Förbundsrelaterade frågor 0704953723 Sten Lindgren presentation
Caroline Szyber

Caroline Szyber

Presskontakt Vice Ordförande Näringspolitiska frågor 0708181421 Caroline Szyber presentation

Relaterat innehåll

Småföretagarnas Riksförbund | Av småföretagare - För småföretagare!

Småföretagarnas Riksförbund är en intresseorganisation som har fokus på att skapa en enklare, tryggare och mer lönsam vardag för mikroföretag, dvs. småföretag med 0-9 anställda. Vi företräder cirka 30 000 småföretagare landet över och är en stark opinionsbildare i svensk näringspolitik. Genom täta kontakter med politiska beslutsfattare och tjänstemän på olika myndigheter har vi en viktig del i det näringspolitiska arbetet och spridning av debattartiklar och pressmeddelanden. Småföretagarnas Riksförbund är en oberoende och rikstäckande organisation som drivs av företagare.

Småföretagarnas Riksförbund
Pottenborgsvägen 4B
26357 HÖGANÄS
Sverige