Gå direkt till innehåll
Ett utdelningsförbud slår hårt mot småföretagare som kämpat detta år

Pressmeddelande -

Ett utdelningsförbud slår hårt mot småföretagare som kämpat detta år

I förra veckan gick Tillväxtverket åter igen ut och meddelade nya riktlinjer som innebär att småföretagare, som fått stöd till personal för korttidspermittering, sannolikt kommer att drabbas av utdelningsförbud även nästa år. Tillväxtverket skriver att företag som deltagit i korttidspermittering ”som regel” inte ska få göra utdelningar. I detta pressmeddelande kommenterar Erik Sjölander, näringspolitisk talesperson för Småföretagarnas Riksförbund.

"Att komma och ändra reglerna såhär i efterhand är riktigt dåligt"
Det är tydligt att det fortfarande råder ett djupt kulturgap mellan politik och småföretagande. Det är politiken som krånglat till det från början. Tillväxtverkets tolkning stämmer inte heller överens med vad som sagts tidigare. Ett utdelningsförbud slår hårt mot småföretagare som kämpat detta år. Utdelning är ränta på insatt kapital i rörelsen. Många småföretag använder del av utdelning som kompensation för outtagen lön. Att komma och ändra reglerna såhär i efterhand är riktigt dåligt, säger Erik Sjölander, näringspolitisk talesperson för Småföretagarnas Riksförbund.

"Det måste finnas en tydlighet från början"
Stöden kom alltför sent i våras, när de väl kom var de krångliga och de krav som ställdes var orimliga, så många små företag har inte sökt, vilket också syns i statistiken. Statens stödåtgärder har inte använts då de inte setts som stöd. Trots bristen på stödåtgärder har småföretagen kämpat på. Många känner sig svikna av att regler ändras i efterhand och dessutom inbegriper hot om straff, det måste finnas en tydlighet från början så att småföretagare kan göra ett aktivt val om det är värt utifrån alla krav som ställs eller inte, avslutar Erik Sjölander, näringspolitisk talesperson för Småföretagarnas Riksförbund.

Kontaktperson: Erik Sjölander 

Ämnen

Taggar


Småföretagarnas Riksförbund | Av småföretagare - För småföretagare!

Småföretagarnas Riksförbund vill att det ska vara enkelt, tryggt och lönsamt att driva företag i Sverige. Vi arbetar aktivt med att förbättra villkoren för småföretagare i landet och är en stark opinionsbildare i svensk näringspolitik. Genom täta kontakter med politiska beslutsfattare och tjänstemän på olika myndigheter har vi en viktig del i det näringspolitiska arbetet och spridningen av debattartiklar och pressmeddelanden. 

Bli medlem!

Presskontakt

Erik Sjölander

Erik Sjölander

Presskontakt Näringspolitisk talesperson Politiska frågor 0706282110

Relaterat material

Relaterade nyheter