Gå direkt till innehåll
Förslaget om ny rekonstruktionslag diskriminerar småföretag

Pressmeddelande -

Förslaget om ny rekonstruktionslag diskriminerar småföretag

Småföretagarnas Riksförbund har besvarat en remiss gällande en ny lag om företagsrekonstruktion. Utredningen med förslag om en ny lag har enligt förbundet goda intentioner men saknar insikt i småföretagarens verklighet. Den aktuella utredningen försöker istället krångla till det så att småföretag inte ska kunna få en andra chans.

- Detta förslag läggs lämpligen i papperskorgen för ”onödigt regelkrångel", sammanfattar Peter Thörn, ordförande i Småföretagarnas Riksförbund.

  I EU-direktivet, som är upphovet till förslaget, anges att länderna ska kunna förenkla för mikro- och småföretag. Detta är något som utredningen högaktningsfullt struntar i, och i stället konstaterar att man tänker sig en överimplementering i Sverige jämfört med resten av EU. Svenska företag ska inte diskrimineras av svenska staten jämfört med våra konkurrenter inom EU.

  Förslaget till ny lagstiftning för företagsrekonstruktioner innefattar bland annat att ”bara” advokater ska kunna fungera som rekonstruktörer. Förutom att det genom detta skulle bli dyrare så medför det att de flesta småföretag inte ens skulle kunna få en rekonstruktör att ta sig an ”fallet”. Vi småföretagare har hög arbetskapacitet och arbetsmoral, massor med idéer och lojalitet med vår personal, men vi är sällan speciellt förmögna eller byråkratiska.

  Livskraftiga företag som drabbas av en tillfällig svacka, till exempel då en större kund inte betalar i tid, måste få en chans till rekonstruktion. Det är relativt få företagare som hittills känt till denna möjlighet. I en del av våra grannländer har erfarna företagare kunnat hjälpa till med detta men i Sverige ska byråkrater från Tillväxtverket eller Almi ges denna roll.

  Andra chans för krisande företag – En ny lag om företagsrekonstruktion (SOU 2021:12) är en lång och omständlig bok som kunde stannat på sitt skrivbord. 

  Läs Småföretagarnas Riksförbunds remissvar HÄR.

  Relaterade länkar

  Ämnen

  Kategorier


  Småföretagarnas Riksförbund | Av småföretagare - För småföretagare!

  Småföretagarnas Riksförbund vill att det ska vara enkelt, tryggt och lönsamt att driva företag i Sverige. Vi arbetar aktivt med att förbättra villkoren för småföretagare i landet och är en stark opinionsbildare i svensk näringspolitik. Genom täta kontakter med politiska beslutsfattare och tjänstemän på olika myndigheter har vi en viktig del i det näringspolitiska arbetet och spridningen av debattartiklar och pressmeddelanden. 

  Bli medlem!

  Presskontakt

  Sten Lindgren

  Sten Lindgren

  Presskontakt Förbundssekreterare Förbundsrelaterade frågor 0704953723 Sten Lindgren presentation
  Caroline Szyber

  Caroline Szyber

  Presskontakt Vice Ordförande Näringspolitiska frågor 0708181421 Caroline Szyber presentation

  Relaterat innehåll

  Småföretagarnas Riksförbund | Av småföretagare - För småföretagare!

  Småföretagarnas Riksförbund är en intresseorganisation som har fokus på att skapa en enklare, tryggare och mer lönsam vardag för mikroföretag, dvs. småföretag med 0-9 anställda. Vi företräder cirka 30 000 småföretagare landet över och är en stark opinionsbildare i svensk näringspolitik. Genom täta kontakter med politiska beslutsfattare och tjänstemän på olika myndigheter har vi en viktig del i det näringspolitiska arbetet och spridning av debattartiklar och pressmeddelanden. Småföretagarnas Riksförbund är en oberoende och rikstäckande organisation som drivs av företagare.

  Småföretagarnas Riksförbund
  Pottenborgsvägen 4B
  26357 HÖGANÄS
  Sverige