Pressmeddelande -

Regeringens listiga skuldfälla, ett hot mot landets krisdrabbade företag

I avvaktan på att få utbetalda stöd har regeringen hänvisat till möjligheten att få skatteanstånd, det vill säga möjlighet att låna av inbetalda skatter. Småföretagarnas Riksförbund kan nu avslöja att skuldbördan blivit enorm. Dessa skatteanstånd är nu uppe i 48 miljarder kronor fördelade på 48 000 företag. Det ger i snitt en skuldbörda till staten på 1 miljon kronor per företag. Pengar som ska betalas tillbaka inom 12 månader. Allt medan småföretagare får slita hårt för att kunna betala tillbaka och behålla sin verksamhet kommer finansministern dra in nästan 1,5 miljarder bara i ränteintäkter på dessa stödlån. Att inte betala ut stöden har blivit en lukrativ affär för staten och om inga åtgärder görs omgående riskerar vi se den största konkursvågen någonsin inom hotell och restaurangnäringen.

Småföretagarnas Riksförbund har starkt stöd bland landets småföretagare för de förslag som presenterats för riksdag och regering. Nu krävs en förändring av stödverktygen så de blir träffsäkra och snabbt utbetalda till alla de krisdrabbade företag som riskerar att hamna i onåd med Skatteverket.

1. Ge amnesti till alla företag som lämnat avstämningsrapporter för sent
Ge amnesti till alla de företag som lämnat avstämningsrapporter för sent på grund av att bank-id har krånglat eller att någon redovisat lön för utfört arbete vid fel månad eller andra petitesser som medfört avslag och återbetalningskrav av korttidsstöd. Det är vidare inte rimligt att de mer än 5000 företag som på goda grunder överklagar beslut om stöd utestängs från att söka stöd för ny period.

2. Inför ett mer träffsäkert omställningsstöd som inkluderar lönekostnader
Genom att inkludera lönekostnaderna i existerande modell för omställningsstöd ska företag som tappat omsättning på grund av restriktionerna kunna få 100 procent kompensation för omsättningsbortfallet. Ett sådant förslag skulle ge småföretagen den ekonomiska kompensation de i nuläget behöver. Korttidsstöden har under året visat sig vara en mycket dyrköpt affär för företag inom tjänstesektorn och starkt bidragande till att företag behövt skuldsätta sig via skatteanstånd.

3. Sänk arbetsgivaravgiften till 10.21% för upp till 20 anställda resten av 2021
Sänkt arbetsgivaravgift är den stödåtgärd som fått absolut bäst genomslagskraft under våren 2020. Den är enkel att hantera och ger en direkt effekt för de minsta företagens likviditet och kostnadsläge.

4. Förläng avbetalningstiden för lån på skattekontot till 24 månader
Då regeringen själva sett till att lån från företagares eget skattekonto blivit en framkomlig väg i avvaktan på besked av andra stödinsatser, borde det i rådande situation tas hänsyn till det ökande behovet av förlängd avbetalningstid på lånade medel. När nu skatteskulden är 48 miljarder kronor måste det till en förändring för att undvika en dramatisk konkursvåg.

För mer information vänligen kontakta:
Mattias Andersson, Näringspolitisk talesperson, Småföretagarnas Riksförbund
mattias.andersson@smaforetagarna.se

Ämnen

 • Företagande

Kategorier

 • mikroföretag
 • konkurs
 • sjuklöneansvar
 • skatteanstånd
 • styrelse
 • sjuklöneansvaret
 • sociala skyddsnätet
 • mikroföretagare
 • småföretagare
 • egenföretagare
 • corona
 • arbetsgivar-och egenavgifter
 • krisstöd
 • regelverket
 • skatteverket
 • sjukförsäkringssystemet
 • skatter
 • småföretagarnas riksförbund

Småföretagarnas Riksförbund | Av småföretagare - För småföretagare!

Småföretagarnas Riksförbund vill att det ska vara enkelt, tryggt och lönsamt att driva företag i Sverige. Vi arbetar aktivt med att förbättra villkoren för småföretagare i landet och är en stark opinionsbildare i svensk näringspolitik. Genom täta kontakter med politiska beslutsfattare och tjänstemän på olika myndigheter har vi en viktig del i det näringspolitiska arbetet och spridningen av debattartiklar och pressmeddelanden. 

Bli medlem!

Kontakter

Sten Lindgren

Presskontakt Förbundssekreterare Förbundsrelaterade frågor 0704953723 Sten Lindgren presentation

Caroline Szyber

Presskontakt Vice Ordförande Näringspolitiska frågor 0708181421 Caroline Szyber presentation

Relaterat innehåll