Pressmeddelande -

Småföretagarnas Riksförbund ger småföretagen en röst i omställningsarbetet för hållbar utveckling

Småföretagarnas Riksförbunds styrelseledamot Mattias Andersson deltog den 11 mars i ett dialogmöte arrangerat av ICC. På mötet samlades företrädare från näringslivet för att diskutera samstämmighet för hållbar utveckling med fokus på synergier och målkonflikter i Sverige. Diskussionerna vid dialogmötet är tänkt att bidra till samstämmighetskapitlet i Sveriges rapport till FN. På mötet deltog även företrädare från regeringskansliet och Stockholm Environment Institute.

I agendans delmål 17.14 framhålls behovet av en samstämmig politik för hållbar utveckling. Målet innebär att de tre dimensionerna av hållbar utveckling systematiskt ska integreras i ett lands politikutveckling. Samstämmighet för hållbar utveckling är för svensk del en vidareutveckling av Politiken för global utveckling (PGU) men har i och med Agenda 2030 en betydligt bredare ansats. Målet syftar till att säkerställa att all politik stödjer hållbar utveckling - lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Genomförandet ska präglas av principen att ingen ska lämnas utanför. Agendans integrerade angreppssätt och helhetsperspektiv gör att det är av vikt att identifiera sambanden mellan olika mål och att identifiera potentiella synergier och målkonflikter på ett strukturerat sätt.

- Mötet var mycket intressant och det är glädjande att vi som förbund får möjlighet att bidra till en ökad förståelse för hur viktigt det är att även mikro- och småföretag blir involverade i omställningsarbetet kring hållbar utveckling. Ett arbete som kommer få stor påverkan för framtida affärsutveckling för de allra flesta företagare, säger Mattias Andersson.

För mer information vänligen kontakta:
Mattias Andersson, Styrelseledamot och Näringspolitisk Samordnare, Småföretagarnas Riksförbund.
mattias.andersson@smaforetagarna.se

  Relaterade länkar

  Ämnen

  • Företagande

  Kategorier

  • hållbar utveckling
  • styrelse
  • fn
  • politik
  • småföretagare
  • icc
  • egenföretagare
  • affärsutveckling
  • pgu
  • småföretagarnas riksförbund
  • mikroföretag
  • regelverket
  • globala mål
  • arbetsgivar-och egenavgifter
  • mikroföretagare

  Småföretagarnas Riksförbund | Av småföretagare - För småföretagare!

  Småföretagarnas Riksförbund vill att det ska vara enkelt, tryggt och lönsamt att driva företag i Sverige. Vi arbetar aktivt med att förbättra villkoren för småföretagare i landet och är en stark opinionsbildare i svensk näringspolitik. Genom täta kontakter med politiska beslutsfattare och tjänstemän på olika myndigheter har vi en viktig del i det näringspolitiska arbetet och spridningen av debattartiklar och pressmeddelanden. 

  Bli medlem!

  Kontakter

  Sten Lindgren

  Presskontakt Förbundssekreterare Förbundsrelaterade frågor 0704953723 Sten Lindgren presentation

  Caroline Szyber

  Presskontakt Vice Ordförande Näringspolitiska frågor 0708181421 Caroline Szyber presentation

  Relaterat innehåll