Gå direkt till innehåll
Sodexo och Tetra Pak förlänger sitt globala kontrakt med fem år

Pressmeddelande -

Sodexo och Tetra Pak förlänger sitt globala kontrakt med fem år

Sodexo har förnyat sitt globala femåriga avtal för integrerade fastighetstjänster med Tetra Pak, ett världsledande företag inom process- och förpackningslösningar för livsmedel.

Det framgångsrika samarbetet mellan Sodexo och Tetra Pak som inleddes 2018 i 22 länder, omfattar 65 sajter i Europa (Norden, Benelux, Frankrike, Storbritannien, Irland, Spanien och Portugal), Brasilien och APAC. Det gemensamma uppdraget omfattar att leverera effektiva, innovativa lösningar som förbättrar den dagliga arbetsupplevelsen. Från och med den 1 januari 2023 kommer förlängningen av kontraktet att täcka behoven på varierade platser som produktionsenheter, lager, huvudkontor och kontor.

Sodexo kommer att leverera ett brett utbud av tjänster inklusive:

  • Hard & Soft FM-tjänster (underhåll, städning, avfallshantering)
  • Måltidstjänster (personalrestauranger, besökshantering och events)
  • Arbetsplatstjänster (optimering av ytor, FM)
  • Projektledning
  • Energihantering (inköp och optimering)
  • Inköp (upphandling av förbrukningsartiklar och PPE/arbetskläder)

Karen Pleva, Sodexo CEO för Global Strategic Accounts säger:
- Vi är mycket stolta över förtroendet att få fortsätta som pålitlig partner till Tetra Pak. Tetra Pak utvecklar de lösningar och teknologier som behövs för att göra mat säker för hundratals miljoner människor över hela världen varje dag. De senaste 5 åren tillsammans har visat att vår vision om vår branschs påverkan på miljön och människors livskvalitet stämmer helt överens. Vi är glada över att fortsätta detta partnerskap och att fortsätta erbjuda effektiva och innovativa lösningar för att förbättra medarbetarnas dagliga liv.

Jesper Svensson, Tetra Pak VP Facility & Real Estate Management säger:
- Sedan 2018 har vårt samarbete med Sodexo på ett framgångsrikt sätt säkrat de överenskomna strategiska resultaten inom integrerade fastighetstjänster. Att förnya vårt kontrakt gör det möjligt för oss att fortsätta sträva efter en gemensam vision och affärsresultat, samtidigt som vi säkrar livsmedel, människor och vår planet.

Kontakt

Eva Kristensson, Kommunikationsdirektör Sodexo AB
Telefon: +46 76 502 5963
e-post: eva.kristensson@sodexo.com


Ämnen

Kategorier


Om Sodexo

Sodexokoncernen
Sodexo grundades av Pierre Bellon i Marseille 1966 och är världsledande inom servicetjänster för livskvalitet, en grundläggande faktor för individers och organisationers förmåga att prestera. Sodexo har verksamhet i 53 länder och våra 422 000 medarbetare servar 100 miljoner människor varje dag.

Sodexokoncernen utmärker sig för sitt oberoende och grundarfamiljens delägande, sin hållbara affärsmodell och serviceutbudet med måltidstjänster, FM-tjänster och lösningar för medarbetarförmåner. Vi levererar kvalitativa och flexibla matupplevelser, skapar attraktiva och inkluderande arbetsplatser, hanterar och underhåller infrastruktur på ett säkert och miljövänligt sätt, erbjuder personligt anpassat stöd till patienter och studenter, samt skapar program som stärker engagemanget hos medarbetare.

Ända sedan dag ett, har Sodexo fokuserat på den konkreta vardagen genom sina tjänster, för att bidra till en positiv ekonomisk, social och miljömässig inverkan över tid. För oss går tillväxt och socialt engagemang hand i hand. På Sodexo är vårt syfte att skapa en bättre vardag, för ett bättre liv för alla.

Sodexo är medlem i CAC Next 20, CAC 40 ESG, FTSE 4 Good och DJSI Index.

Nyckeltal
Sodexo i världen
21,1 miljarder euro i omsättning
422 000 medarbetare (31 augusti 2022)
19:e största arbetsgivaren i världen
53 länder
100 miljoner människor tar del av vår service varje dag
13,1 miljarder euro i börsvärde (1 november, 2022)

Sodexo i Sverige (31 augusti 2022)
330 miljoner euro i omsättning
4 000 medarbetare

Kontakter

Eva Kristensson

Eva Kristensson

Presskontakt Kommunikationsdirektör Communications & Corporate Social Responsibility +46 76502 5963

Relaterat innehåll

Servicetjänster för livskvalitet

Sodexo grundades av Pierre Bellon i Marseille 1966 och är världsledande inom hållbar mat och erbjudanden inom lärande, arbete, hälsa och nöje.

Sodexokoncernen är unikt genom sitt oberoende och grundarfamiljens delägande, sin hållbara affärsmodell och serviceutbudet med måltidstjänster, FM-tjänster samt de medarbetarförmåner som erbjuds via Pluxee. Sodexokoncernen har offentliggjort att Pluxee, som idag är en del av koncernen, kommer att bli en separat koncern och börsnoteras i början av 2024. Dessa erbjudanden möter alla utmaningar i vardagen med ett dubbelt mål: att förbättra livskvaliteten för våra medarbetare och dem vi erbjuder våra tjänster, och att bidra till ekonomiska, sociala och miljömässiga framsteg i de samhällen där vi är verksamma. För oss går tillväxt och socialt engagemang hand i hand. På Sodexo är vårt syfte att skapa en bättre vardag, för ett bättre liv för alla.

Sodexo är medlem i CAC Next 20, CAC 40 ESG, CAC SBT 1.5, FTSE 4 Good och DJSI Index.

Sodexo AB
Dalvägen 22 - Box 3072
169 03 Solna
Sweden