Gå direkt till innehåll
Natalia Berggren, enhetschef Kommunikation på Sörmlands museum tar emot Kulturarvspriset 2019 av Magnus Hagberg, ordförande och Lena Sjölin VD, båda Svenskt Kulturarv.
Natalia Berggren, enhetschef Kommunikation på Sörmlands museum tar emot Kulturarvspriset 2019 av Magnus Hagberg, ordförande och Lena Sjölin VD, båda Svenskt Kulturarv.

Pressmeddelande -

Sörmlands museum får Kulturarvspriset 2019!

Sörmlands museum får Kulturarvspriset 2019 för sitt nyskapande sätt att berätta människors historia i museets nya hus som invigdes 24 november 2018.

Svenskt kulturarv, en medlemsförening för svenska museer, slott och andra besöksmål ger varje år ut Kulturarvspriset. 2019 går priset till Sörmlands museum och det delades ut under Kulturarvsdagarna 21-22 oktober. 

Motiveringen lyder:

"Redan i fasadens grafiska betong förstår besökaren att det är människors historia som berättas i det nya museet. Museets kärna är väl synlig genom glasväggar - ett av de berättande magasinen. De många exponerade föremålen vittnar tillsammans om människor från olika tider och sociala miljöer,  med skiftande ålder, bakgrund och könsidentitet. Med olika livsvillkor och erfarenheter, med olika ideal och drömmar - tillsammans berättar de Sörmlands historia på ett nyskapande sätt."

- Fantastiskt roligt att Sörmlands museum får detta fina pris, säger Karin Lindvall, länsmuseichef på Sörmlands museum. Vårt arbete med att tillgängliggöra museets samlingar för besökarna och att tydligt visa att de handlar om människor och deras berättelser har pågått sedan länge. Priset är en bekräftelse på detta stora arbete. 

Museets Berättande magasin rymmer cirka 80 000 föremål, över en miljon fotografier och många hyllmeter arkivmaterial. Varje dag kan besökarna följa med in i magasinen på de öppna, gratis visningarna.

Ämnen


Presskontakt

Natalia Berggren

Natalia Berggren

Presskontakt Enhetschef Kommunikation 0721-43 35 06

Sörmlands museum har människan i centrum, deltagande i fokus och historia, slöjd och bild och form som verktyg

Sörmlands museum är ett regionalt museum – ett länsmuseum - för hela Sörmland. Museets arbetar med kulturhistoria, kulturmiljöer, slöjd samt bild och form. Verksamheten rymmer utställningar inne, ute och på webben, pedagogiska program för skolor och allmänhet, kurser, workshops, föredrag, rådgivning, insamling, dokumentation och öppna samlingar.

Sörmlands museum har Region Sörmland som huvudman och ingår som en av sex självständiga och samarbetande enheter i verksamhetsområdet Kultur & Utbildning Sörmland inom regionen. Museet styrs politiskt genom Nämnden för Kultur, utbildning och friluftsverksamhet, Region Sörmland.
Sörmlands museums lokaler för utställningar, Berättande magasin, pedagogiska verkstäder, restaurang, butik, kontor och produktionslokaler finns i Nyköping.
Verksamheten finansieras genom anslag från huvudmannen, uppdrags- och projektmedel, årligt bidrag från Nyköpings kommun samt bidrag från staten via Kultursamverkansmodellen. När det gäller de enligt denna modell definierade kulturområdena är Sörmlands museum verksamt inom kulturområdena Regional museiverksamhet, Hemslöjdsfrämjande verksamhet (med konsulenter) samt regional verksamhet inom Bild och form (med konsulent) men har också ett stort engagemang inom arkivområdet.