Pressmeddelande -

Produktförsäkring kan löna sig säger Finansinspektionen och Konsumentverket

Solid Försäkringar är marknadsledande i Sverige inom försäkringar för detaljhandelns olika kapitalvaror, däribland produktförsäkring för hemelektronik. Efter en undersökning konstaterar nu Finansinspektionen och Konsumentverket att denna typ av försäkring kan löna sig.

Finansinspektionen och Konsumentverket har sedan hösten 2008 undersökt produktförsäkringarna i hemelektronikbranschen.

Finansinspektionen har tillsammans med Konsumentverket nu släppt sin tredje och sista rapport efter tre olika undersökningar av produktförsäkringar. Den sammantagna slutsatsen av de tre undersökningarna är att marknaden fungerar väl. De skriver:  ”Produktförsäkringen ger ett ökat skydd jämfört med hemförsäkring och garantier. Informationen till kunderna har förbättrats och skaderegleringen fungerar. Försäkringen håller vad den lovar”.

Den första undersökningen visar att produktförsäkringen innebär ett ökat skydd jämfört med hemförsäkring och garantier. Den andra undersökningen visar att det finns vissa brister när det gäller produktförsäkringars överrensstämmelse med försäkringsavtalslagen och lag om avtalsvillkor i konsumentförhållanden. I vissa fall fanns det brister i informationen. Försäkringsbolagen har nu förbättrat informationen till konsumenterna genom att bland annat certifiera de som förmedlar försäkringarna i butikerna. Den tredje undersökningen visar att efterköpssituationen i allt väsentligt fungerar väl.

- Vi är mycket nöjda med resultatatet av Finansinspektionens och Konsumentverkets granskning av våra försäkringar. Resultatet är helt i linje med vad vi sagt i många år, säger Michael Bergh, VD Solid Försäkringar. 

2009 inkom det 19 anmälningar på produktförsäkringar till Allmänna reklamationsnämnden. Ställt i relation till försäljningen utgör antalet anmälningar en mycket liten andel. Solid Försäkringar har ändå en nollvision gällande klagomål hos ARN och skänker pengar till välgörande ändamål varje gång Solid Försäkringar får fel i ett ärende. Detta har hänt vid 2 tillfällen under 2010.

Läs mer om Solid Försäkringar på www.solidab.se

Läs hela Rapporten från Finansinspektionen här.

Ämnen

  • Företagsinformation

Kategorier

  • produktförsäkringar
  • solid försäkringar
  • hemelektronikförsäkring

För mer information
Michael Bergh, vd : 042-38 21 00, michael.bergh@solidab.se
Malin Roos, presskontakt:  042-38 20 62 eller 0703- 88 20 62, malin.roos@solidab.se

Solid Försäkringar – ovanligt okrångliga försäkringar
Solid Försäkringar är ett försäkringsbolag som erbjuder ovanligt okrångliga försäkringar. Enbart i Sverige har Solid Försäkringar 3 miljoner kunder och över 5 500 ombud. Solid Försäkringar driver även verksamhet i övriga Norden och delar av Europa. Solid Försäkringar ingår i Resurs Gruppen.  Solid Försäkringars grundades 1993 och har sedan dess haft sitt huvudkontor i Helsingborg. 2009 uppgick Solids omsättning till en miljard kronor.

Solid Försäkringar, Box 22068, 25022 Helsingborg. Telefon: 042-38 21 00. Fax: 042-38 20 80 Hemsida: www.solidab.se

Relaterat innehåll