Gå direkt till innehåll

Ämnen: Barn, ungdom

Föräldrar med koll och trivsel i skolan - "Stockholmsenkäten" visar många goda resultat för Sollentuna

Våren 2008 utförde Sollentuna kommun en undersökning om livsstil och riskbeteende i år 9 och år 2 på gymnasiet, tillsammans med Stockholm stad och 19 av kommunerna i länet. Hela 90 % av ungdomarna i båda årskurserna säger att de trivs bra eller mycket bra i skolan. De allra flesta föräldrar tycks ha kunskap om var deras ungdomar är när de är ute och vilka de umgås med.

Visa mer
Sollentuna kommun

Turebergshuset, Turebergs torg 1
191 86 Sollentuna
Sverige