Gå direkt till innehåll

Almedalsveckan 2011: CSR som förändrar liv och ökar lönsamhet

Tid 5 Juli 2011 14:30 – 16:00

Plats Surfers Lodge, Södra Kyrkogatan 5B, Visby

Allt fler företag inser att ett tydligt, långsiktigt och konkret samhällsansvarstagande både bidrar till ökat engagemang hos personalen och ett ökat anseende hos kunderna. Välkommen till ett seminarium där företagsledare delar med sig av sina perspektiv och erfarenheter om hur deras engagemang i Sverige och utomlands har givit positiva effekter. Program Inledning av moderator Per Grankvist, redaktör Veckans Affärer och författare till boken ”CSR i Praktiken” CSR, en väg att integrera olikheter Håkan Hedberg, VD, Comfort. GodEl och socialt ansvar Marie Dahllöf, VD, GodEl Ambassadörer engagerar personalen Patrik Boman, VD, Cybercom CSR som stärker kundlojalitet Magnus Dimert, VD Adlibris Ökad lönsamhet och effektivt bistånd Anna Ryott, generalsekreterare, SOS Barnbyar Paneldiskussion Summering av moderator

Kategorier

Kontakter

Ann-Sofie Olsson

Presskontakt 0763164094

Inget barn ska växa upp ensamt.

SOS Barnbyar, som grundades 1949 av Hermann Gmeiner, är världens största barnrättsorganisation som stöttar barn och ungdomar som växer upp utan, eller riskerar att förlora, föräldrars omsorg.

Barn som blir försummade, misshandlade och övergivna finns överallt. Familjer riskerar att splittras. SOS Barnbyar arbetar lokalt i närmare 140 länder för att stötta familjer som lever i utsatthet, så att familjemedlemmarna ska kunna hålla ihop. När detta inte är möjligt eller för barnets bästa, erbjuder vi den omvårdnad de behöver utifrån deras individuella behov.

Tillsammans med partners, givare, lokalsamhället, barn, ungdomar och familjer, ger SOS Barnbyar barn möjligheten att växa upp med den omsorg de behöver för att utvecklas och bli sitt starkaste jag. Vi står upp för alla barns rättigheter, så att de ska kunna växa upp i trygghet.

Vårt arbete följer FN:s barnkonvention och FN:s riktlinjer för barns alternativa omvårdnad.