Gå direkt till innehåll

Almedalsveckan 2011: Riskerar vi glömma de mest utsatta i kampen mot fattigdom - barnen?

Tid 6 Juli 2011 08:30 – 09:30

Plats Surfers Lodge, Södra Kyrkogatan 5B, Visby

Barn i fattiga familjer hör till de mest utsatta individerna i världen – oavsett om de bor i Sverige eller i Mocambique. FN:s mål att halvera jordens fattigdom riskerar att missa de allra mest utsatta barnen – de utan vuxenstöd, utan en familj, utan egen röst. BRIS och SOS Barnbyar startar nu ett samarbete, med stöd av Svenska PostkodLotteriet, för att peka på behovet av ett barnperspektiv i samhällets satsningar på att bekämpa barnfattigdom. Välkommen till en frukost med mingel, utställningar och ett samtal mellan BRIS, SOS Barnbyar och ledande experter inom området. Program - Frukost och mingel - Fotoutställning – de mest utsatta barnen i Mocambique - Utställning – utsatta barns röster i Sverige - Information och bokbord 8.45 – 9.15. Samtal på scenen - Göran Harnesk, generalsekreterare, BRIS - Anna Ryott, generalsekreterare, SOS Barnbyar - Joakim Palme, professor i statskunskap vid Uppsala Universitet och VD för Institutet för framtidsstudier. - Staffan Landin, med bakgrund från Gapminder och nu frilansande skribent och föreläsare med fokus fattigdomsbekämpning, mänsklig utveckling och förhållanden i världen. Samtalsledare: Jens Orback

Kategorier

Kontakter

Ann-Sofie Olsson

Presskontakt 0763164094

Inget barn ska växa upp ensamt.

SOS Barnbyar, som grundades 1949 av Hermann Gmeiner, är världens största barnrättsorganisation som stöttar barn och ungdomar som växer upp utan, eller riskerar att förlora, föräldrars omsorg.

Barn som blir försummade, misshandlade och övergivna finns överallt. Familjer riskerar att splittras. SOS Barnbyar arbetar lokalt i närmare 140 länder för att stötta familjer som lever i utsatthet, så att familjemedlemmarna ska kunna hålla ihop. När detta inte är möjligt eller för barnets bästa, erbjuder vi den omvårdnad de behöver utifrån deras individuella behov.

Tillsammans med partners, givare, lokalsamhället, barn, ungdomar och familjer, ger SOS Barnbyar barn möjligheten att växa upp med den omsorg de behöver för att utvecklas och bli sitt starkaste jag. Vi står upp för alla barns rättigheter, så att de ska kunna växa upp i trygghet.

Vårt arbete följer FN:s barnkonvention och FN:s riktlinjer för barns alternativa omvårdnad.