Gå direkt till innehåll
Lyssna på barnen!

Lyssna på barnen!

Tid 11 September 2008 08:30 – 09:15

Plats Plats: SOS-Barnbyars nya lokaler på Östhammarsgatan 68, Frihamnen på Gärdet i Stockholm (T-bana till Gärdet och 5 minuters gångväg eller byte till buss 1 till Östhammarsgatan).

Hundratals barn hjälpte SOS-Barnbyar att utarbeta ny strategi - kom och lyssna hur Som en del av SOS-Barnbyars utarbetande av den nya strategin för 2009-2016 har barn och ungdomar mellan 8 och 18 år från 26 olika länder över hela världen berättat för oss om sina drömmar, förhoppningar och sin oro inför framtiden, sina familjer och sin omgivning. 600 barn, som antingen bor i en SOS-Barnby eller ingår i något av våra familjestärkande projekt, deltog i projektet som vi har kallat ”Lyssna på barnen!”. Deras synpunkter och åsikter har hjälpt oss att komma fram till de strategiska målen för SOS-Barnbyars verksamhet för de närmaste 8 åren och att vidareutveckla vår organisation. Våra erfarenheter presenteras på Europarådets konferens ”Building a Europe for and with Children” som äger rum i Stockholm 9-10 september. Vi vill gärna passa på att dela med oss av detta storskaliga globala initiativ som SOS-Barnbyar har tagit för att göra barnen delaktiga i vår utvecklings- och beslutsprocess. På frukostmötet kommer vi att presentera projektet “Lyssna på barnen!” – både hur det gick till internationellt och i ett enskilt land (Bosnien). Därefter följer ett samtal om värdet av att barnen involveras i beslutsprocesser. Medverkande: Marco Cingil och Sinisa Baljo från SOS-Barnbyar i Bosnien, Kelig Puyet, SOS-Barnbyars representant i Bryssel samt Gudrun Hubendick SOS-Barnbyar i Sverige. Tid: Torsdagen den 11 september kl. 8.30 – 9.15. Kaffe och smörgås serveras från kl. 8.00. OBS: Seminariet hålls på engelska! Välkommen!

Kontakter

Ann-Sofie Olsson

Presskontakt 0763164094

Inget barn ska växa upp ensamt.

SOS Barnbyar, som grundades 1949 av Hermann Gmeiner, är världens största barnrättsorganisation som stöttar barn och ungdomar som växer upp utan, eller riskerar att förlora, föräldrars omsorg.

Barn som blir försummade, misshandlade och övergivna finns överallt. Familjer riskerar att splittras. SOS Barnbyar arbetar lokalt i närmare 140 länder för att stötta familjer som lever i utsatthet, så att familjemedlemmarna ska kunna hålla ihop. När detta inte är möjligt eller för barnets bästa, erbjuder vi den omvårdnad de behöver utifrån deras individuella behov.

Tillsammans med partners, givare, lokalsamhället, barn, ungdomar och familjer, ger SOS Barnbyar barn möjligheten att växa upp med den omsorg de behöver för att utvecklas och bli sitt starkaste jag. Vi står upp för alla barns rättigheter, så att de ska kunna växa upp i trygghet.

Vårt arbete följer FN:s barnkonvention och FN:s riktlinjer för barns alternativa omvårdnad.