Gå direkt till innehåll
Foto: Bjørn-Owe Holmberg
Foto: Bjørn-Owe Holmberg

Nyhet -

Vår medmänsklighet prövas av Corona

Texten nedan är ett utdrag ur följande debattartikel: https://www.na.se/artikel/var-medmansklighet-provas-av-corona

"Hur vi tar oss igenom den här krisen är beroende av hur mycket medmänsklighet vi förmår visa varandra i en svår tid – också på global nivå. Det beror också på vår förmåga att ha ett långsiktigt perspektiv samtidigt som vi hanterar en akut kris. De inskränkningar av mötesfrihet och rörlighet som nu införs måste vara tillfälliga, och de försök till mer maktkoncentration som vi ser hos regimer i auktoritära länder måste utmanas. Redan innan coronaviruset pressades demokratin tillbaka av nationalistiska och auktoritära krafter i många länder. Världen efter Corona-pandemin kommer till stor del att definieras av hur väl de mänskliga rättigheterna skyddas i krisen.

Som organisationer med internationell verksamhet vet vi att behoven som fanns innan coronaviruset slog till inte tar en paus. Krisen kommer att förändra vardagen och förvärra situationen för många människor världen över. Vi tror på Sveriges förmåga att möta den här krisen, och samtidigt inte glömma bort medmänniskor med sämre förutsättningar – i och utanför Sverige. Internationellt samarbete är vägen framåt till en värld post Corona där vi kan vara stolta över hur vi tillsammans mötte krisen utan att låta de mest utsatta ta den värsta smällen."

Ämnen

Kategorier

Presskontakt

Kristina Wärngård

Kristina Wärngård

Presskontakt Pressansvarig 076 856 72 32

Relaterat innehåll

Inget barn ska växa upp ensamt.

SOS Barnbyar, som grundades 1949 av Hermann Gmeiner, är världens största barnrättsorganisation som stöttar barn och ungdomar som växer upp utan, eller riskerar att förlora, föräldrars omsorg.

Barn som blir försummade, misshandlade och övergivna finns överallt. Familjer riskerar att splittras. SOS Barnbyar arbetar lokalt i närmare 140 länder för att stötta familjer som lever i utsatthet, så att familjemedlemmarna ska kunna hålla ihop. När detta inte är möjligt eller för barnets bästa, erbjuder vi den omvårdnad de behöver utifrån deras individuella behov.

Tillsammans med partners, givare, lokalsamhället, barn, ungdomar och familjer, ger SOS Barnbyar barn möjligheten att växa upp med den omsorg de behöver för att utvecklas och bli sitt starkaste jag. Vi står upp för alla barns rättigheter, så att de ska kunna växa upp i trygghet.

Vårt arbete följer FN:s barnkonvention och FN:s riktlinjer för barns alternativa omvårdnad.