Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Akelius Foundation stödjer SOS Barnbyars arbete på Haiti

Pengarna skall användas under en 25-årsperiod för att bland annat säkra försörjning och utbildning inklusive högskolestudier för SOS Barnbyars cirka 400 barn som bor i de två barnbyarna Santo (15 kilometer utanför Porte-au-Prince) samt Cap Haïtien i norra delen av landet.

- SOS Barnbyar är överväldigade av denna gåva, vilken garanterar ett fortsatt långsiktigt engagemang i detta, det fattigaste landet i västvärlden”, säger SOS-Barnbyars tf generalsekreterare Marcus Norberg.

Roger Akelius säger följande:
- SOS-Barnbyar har femhundra byar runt i världen. Chefen och vice chefen för organisation är själva uppvuxna i barnbyar i Österrike. SOS har en fungerande administration med excellent uppföljning av budget och ekonomi, vilket ger effektivitet för pengarna. Styrelsen arbetar utan ersättning.

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Ann-Sofie Olsson

Presskontakt 0763164094

Relaterat innehåll

Inget barn ska växa upp ensamt.

SOS Barnbyar, som grundades 1949 av Hermann Gmeiner, är världens största barnrättsorganisation som stöttar barn och ungdomar som växer upp utan, eller riskerar att förlora, föräldrars omsorg.

Barn som blir försummade, misshandlade och övergivna finns överallt. Familjer riskerar att splittras. SOS Barnbyar arbetar lokalt i närmare 140 länder för att stötta familjer som lever i utsatthet, så att familjemedlemmarna ska kunna hålla ihop. När detta inte är möjligt eller för barnets bästa, erbjuder vi den omvårdnad de behöver utifrån deras individuella behov.

Tillsammans med partners, givare, lokalsamhället, barn, ungdomar och familjer, ger SOS Barnbyar barn möjligheten att växa upp med den omsorg de behöver för att utvecklas och bli sitt starkaste jag. Vi står upp för alla barns rättigheter, så att de ska kunna växa upp i trygghet.

Vårt arbete följer FN:s barnkonvention och FN:s riktlinjer för barns alternativa omvårdnad.