Gå direkt till innehåll
Ett av tio barn kan inte svara på frågan hur de vet att deras föräldrar älskar dem
Ett av tio barn kan inte svara på frågan hur de vet att deras föräldrar älskar dem

Pressmeddelande -

Ett av tio barn lever i extrem utsatthet

En ny rapport från SOS Barnbyar, ”In the blindspot” visar att 220 miljoner barn saknar eller är i riskzonen att förlora förälders omvårdnad. Det är ett av tio barn. Utsattheten medför extrema risker för barnens utveckling. Trots detta är dessa barn många gånger osynliga. Kartläggning saknas och mörkertalet befaras vara stort. SOS Barnbyar uppmanar politiker att lyfta upp de här barnens behov på den politiska agendan och att de får den vård och omsorg de har rätt till.

SOS Barnbyars rapport ”In the blindspot” visar att ett av tio barn lever i extrem utsatthet på grund av att de helt saknar, eller riskerar att förlora, förälders omvårdnad. De här barnen finns över hela världen, även i Sverige. Det är barn som är föräldralösa, barn i familjer som präglas av missbruk eller psykisk ohälsa, barn som lever i extrem fattigdom, barn som växer upp på institutioner, ensamkommande barn eller barn på flykt som förlorat sina föräldrar under flykten.

Att växa upp utan förälders omvårdnad medför att barnet saknar en vuxen som tar ansvar för att de mest basala behoven tillgodoses, som omsorg, vård och utbildning. Den extrema utsattheten medför ofta fattigdom och ett livslångt utanförskap, som går i arv. Dessa barn riskerar att utsättas för sexuella övergrepp och att utnyttjas för prostitution och trafficking eller utnyttjas som barnsoldater och av organiserade kriminella nätverk.

Utanförskapet och utsattheten medför ofta att barnen är osynliga för berörda myndigheter och instanser, vilket också innebär att många stater saknar kunskap och information om de här barnens situation och behov.

- Vi tror tyvärr att 220 miljoner barn är i underkant. Mörkertalet befaras vara stort, vilket självklart är oacceptabelt. Det är nödvändigt att skaffa mer kunskap om de här barnens situation och där måste regeringar världen över nu ta sitt ansvar och rikta blicken mot dessa osynliga barn. För att bryta deras utsatthet behövs mer resurser och framförallt preventivt arbete, säger Catharina Gehrke, generalsekreterare SOS Barnbyar. Hon fortsätter:

- SOS Barnbyar arbetar för att inget barn ska vara ensamt, och vi ger just nu mer än 65 000 barn omsorg i våra barnbyar. Vi arbetar också preventivt med att stärka familjer så att de ska få verktyg att själva ta hand om sina barn.

70 av SOS Barnbyars lokala organisationer runtom i världen gör nu ett upprop för att dessa barn ska synliggöras. Bland annat kommer en ministrar i ett flertal olika länder idag få ett brev från SOS Barnbyar-ambassadören och fotbollsspelaren Vincent Kompany där han uppmanar till ökad medvetenhet om de här barnen, samt till samtal mellan regeringar och SOS Barnbyar för att hitta lösningar för en positiv, hållbar framtid. I Sverige är det barnminister Åsa Regnér som blir mottagare. Vincent Kompany har själv växt upp under mycket svåra ekonomiska förhållanden, men med föräldrar som gjorde allt för att barnen skulle få möjlighet till en bra framtid. Vincent Kompany har därför engagerat sig i SOS Barnbyars arbete för de mest utsatta barnen.

”Every child and young person should live in a supportive, protective and caring environment that promotes his/hers full potential.”
UN General Assembly Guidelines

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


SOS Barnbyar drivs av den fasta övertygelsen att alla barn har rätt till en trygg uppväxt med kärleksfulla vuxna omkring sig och att kärlek och närhet är livets viktigaste näring. Arbetet är inriktat på de barn i världen som har det allra värst – utsatta barn vars liv hänger på en skör tråd. SOS Barnbyar har i över 60 år har gett föräldralösa och övergivna barn ett nytt hem och en ny familj. Idag finns vi i över 133 länder och driver fler än 500 barnbyar världen över. SOS Barnbyar arbetar även med att ge barn möjligheten att stanna i sin befintliga familj tack vare våra familjestärkande program. Familjen är alltid SOS Barnbyars kärna. Bra sätt att stödja är att bli fadder eller att skänka pengar.

Presskontakt

Karin Cassinger

Presskontakt Pressansvarig 0767 141 417

Inget barn ska växa upp ensamt.

SOS Barnbyar, som grundades 1949 av Hermann Gmeiner, är världens största barnrättsorganisation som stöttar barn och ungdomar som växer upp utan, eller riskerar att förlora, föräldrars omsorg.

Barn som blir försummade, misshandlade och övergivna finns överallt. Familjer riskerar att splittras. SOS Barnbyar arbetar lokalt i närmare 140 länder för att stötta familjer som lever i utsatthet, så att familjemedlemmarna ska kunna hålla ihop. När detta inte är möjligt eller för barnets bästa, erbjuder vi den omvårdnad de behöver utifrån deras individuella behov.

Tillsammans med partners, givare, lokalsamhället, barn, ungdomar och familjer, ger SOS Barnbyar barn möjligheten att växa upp med den omsorg de behöver för att utvecklas och bli sitt starkaste jag. Vi står upp för alla barns rättigheter, så att de ska kunna växa upp i trygghet.

Vårt arbete följer FN:s barnkonvention och FN:s riktlinjer för barns alternativa omvårdnad.