Gå direkt till innehåll
100 miljoner kronor per år från Heimstaden till SOS Barnbyar.
100 miljoner kronor per år från Heimstaden till SOS Barnbyar.

Pressmeddelande -

Heimstaden stöttar SOS Barnbyar med 100 miljoner kronor per år

Idag lanserar SOS Barnbyar och Heimstaden ett unikt samarbete som ska ge trygga hem och en stabil plattform för barn och familjer över hela världen. Avtalet som är tecknat över tre år innebär 100 miljoner kronor per år till SOS Barnbyars verksamhet.

Partnerskapsprogrammet som heter A Home for a Home (Ett hem för ett hem) kommer under första året stötta mer än 30 olika initiativ i 19 länder, och omfatta familjestärkande program, barnbyar och arbetstillfällen för ungdomar.

– På grund av Covid-19-pandemin behöver fler barn och familjer än någonsin vårt stöd, A Home for a Home hjälper oss att stärka barns rättigheter och expandera våra program, och det ger oss också möjligheten att testa nya tillvägagångssätt. Tillsammans med Heimstaden kan vi ha en betydande inverkan i många människors liv, säger Anna Ernestam , generalsekreterare i SOS Barnbyar Sverige.

– Barn ska få chansen att växa upp och bli sitt starkaste jag. Vi har över 70 års erfarenhet i världen där vi stöttar familjer, ungdomar och barn i utsatthet. Genom A Home for a Home kan vi stötta många fler, säger Anna Ernestam.

På Heimstaden är man också glada över samarbetet som innebär nya utmaningar.

– Det här samarbetet är så mycket mer än donationer. Vi tar vårt hållbarhetsarbete till en ny nivå och ger tusentals barn och familjer hem. Vi ser stora möjligheter här, säger Patrik Hall, vd för Heimstaden.

Utöver arbetet på internationell nivå stöttar Heimstaden också de nationella programmen i Sverige.

Du kan läsa mer om samarbetet på Heimstadens nyhetssida.

Ämnen

Kategorier


SOS Barnbyars mål är att inte ett enda barn ska växa upp ensamt. VI arbetar på plats i över 136 länder för alla barns rätt att växa upp i trygghet och med en familj. SOS Barnbyars kärnverksamheten handlar om insamling av medel för att ge barn och unga rätt förutsättningar för vuxenlivet så de kan skapa en hållbar framtid för sig själva och bidra till sina samhällen. SOS Barnbyar stöttar även unga vuxna som lever utsatt i Sverige med program i Göteborg och i Stockholm. Läs mer på: www.sos-barnbyar.se.

Kontakter

Kristina Wärngård

Kristina Wärngård

Presskontakt Pressansvarig 076 856 72 32

Relaterat innehåll

Inget barn ska växa upp ensamt.

SOS Barnbyar, som grundades 1949 av Hermann Gmeiner, är världens största barnrättsorganisation som stöttar barn och ungdomar som växer upp utan, eller riskerar att förlora, föräldrars omsorg.

Barn som blir försummade, misshandlade och övergivna finns överallt. Familjer riskerar att splittras. SOS Barnbyar arbetar lokalt i närmare 140 länder för att stötta familjer som lever i utsatthet, så att familjemedlemmarna ska kunna hålla ihop. När detta inte är möjligt eller för barnets bästa, erbjuder vi den omvårdnad de behöver utifrån deras individuella behov.

Tillsammans med partners, givare, lokalsamhället, barn, ungdomar och familjer, ger SOS Barnbyar barn möjligheten att växa upp med den omsorg de behöver för att utvecklas och bli sitt starkaste jag. Vi står upp för alla barns rättigheter, så att de ska kunna växa upp i trygghet.

Vårt arbete följer FN:s barnkonvention och FN:s riktlinjer för barns alternativa omvårdnad.