Gå direkt till innehåll
SOS Barnbyar inviger ungdomscenter i Hammarkullen
SOS Barnbyar inviger ungdomscenter i Hammarkullen

Pressmeddelande -

Idag invigs SOS Barnbyars Ungdomscenter och professionella mentorsprogram

Idag inviger SOS Barnbyar sin första operativa verksamhet i Sverige – ett professionellt mentorsprogram som stöttar barn och unga i samhällsvård. Målet är att de själva ska skapa en plattform för ett självständigt och självförsörjande liv. Mentorsprogrammet har sin bas i SOS Barnbyars Ungdomscenter i Hammarkullen, Göteborg. 

För två år sedan genomförde SOS Barnbyar en kartläggning över var en eventuell operativ verksamhet i Sverige skulle göra mest nytta. I kartläggningen framkom ett behov av ökat stöd till ensamkommande barn och framförallt ensamkommande barn med ebo-placering, det vill säga barn som lever med anhöriga eller bekanta till familjen.

Ensamkommande barn med ebo-placering riskerar ofta isolering och utanförskap då det inte är ovanligt att familjerna de lever hos själva är dåligt etablerade i det svenska samhället.

-SOS Barnbyar är en av världens ledande aktörer inom social omvårdnad av de allra mest utsatta barnen; de som förlorat förälders omvårdnad, eller som riskerar att göra det. Vi vill arbeta där vi kan göra skillnad och därför inriktar vi initialt vår verksamhet i Sverige på ensamkommande barn med ebo-placering, berättar Catharina Gehrke, generalsekreterare SOS Barnbyar.

SOS Barnbyars professionella mentorsprogram har sin bas i SOS Barnbyars Ungdomscenter i Hammarkullen, Göteborg. Anledningen till att SOS Barnbyar etablerar sig där är att området har en stor andel med ensamkommande barn med ebo-placering. Det är också ett av Göteborgs stads utvecklingsområden och arbetet i Hammarkullen sker i samverkan med Göteborgs stad, Bostadsbolaget och andra frivilliga, sociala och offentliga instanser i området.

Syftet med mentorsprogrammet är att stärka barnen och ungdomarna så att de själva skapar en plattform för ett självständigt, självförsörjande liv.

- Grundstenarna i mentorsprogrammet är lärande, nätverk, familjestärkande arbete och empowerment. Våra mentorer kommer att ge stöd ur ett helhetsperspektiv och utifrån varje individs behov. fortsätter Catharina Gehrke.

SOS Barnbyars professionella mentorer ska arbeta med 8-10 ungdomar var i åldern 14-21 år. Ungdomarna får stöd under en treårsperiod, eller kortare om ungdomen själv anser att hen inte behöver stöd längre.

SOS Barnbyars verksamhet i Hammarkullen invigs idag klockan 13.00. Talare är bland annat Catharina Gehrke, generalsekreterare SOS Barnbyar, Ann-Sofie Hermansson (S) kommunstyrelsens ordförande, Göteborg och Kicki Björklund, vd Bostadsbolaget.

Verksamheten sker i samverkan med Göteborgs stad och finansieras av Svenska PostkodLotteriet, Apotea, Familjen Erling Perssons Stiftelse, Synsam, Semcon, Swedbank och Bengt och Barbro Oldmark

För mer information, kontakta:
Cecilia Bergling Nauclér mobil 0701-40 68 46
ansvarig press- och opinion SOS Barnbyar

Ämnen

Kategorier


SOS Barnbyar drivs av den fasta övertygelsen att alla barn har rätt till en trygg uppväxt med kärleksfulla vuxna omkring sig och att kärlek och närhet är livets viktigaste näring. Arbetet är inriktat på de barn i världen som har det allra värst – utsatta barn vars liv hänger på en skör tråd. SOS Barnbyar har i över 60 år har gett föräldralösa och övergivna barn ett nytt hem och en ny familj. Idag finns vi i över 133 länder och driver fler än 500 barnbyar världen över. SOS Barnbyar arbetar även med att ge barn möjligheten att stanna i sin befintliga familj tack vare våra familjestärkande program. Familjen är alltid SOS Barnbyars kärna. Bra sätt att stödja är att bli fadder eller att skänka pengar.

Presskontakt

Karin Cassinger

Presskontakt Pressansvarig 0767 141 417

Inget barn ska växa upp ensamt.

SOS Barnbyar, som grundades 1949 av Hermann Gmeiner, är världens största barnrättsorganisation som stöttar barn och ungdomar som växer upp utan, eller riskerar att förlora, föräldrars omsorg.

Barn som blir försummade, misshandlade och övergivna finns överallt. Familjer riskerar att splittras. SOS Barnbyar arbetar lokalt i närmare 140 länder för att stötta familjer som lever i utsatthet, så att familjemedlemmarna ska kunna hålla ihop. När detta inte är möjligt eller för barnets bästa, erbjuder vi den omvårdnad de behöver utifrån deras individuella behov.

Tillsammans med partners, givare, lokalsamhället, barn, ungdomar och familjer, ger SOS Barnbyar barn möjligheten att växa upp med den omsorg de behöver för att utvecklas och bli sitt starkaste jag. Vi står upp för alla barns rättigheter, så att de ska kunna växa upp i trygghet.

Vårt arbete följer FN:s barnkonvention och FN:s riktlinjer för barns alternativa omvårdnad.