Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Ny studie: Ungdomar i alternativ omsorg rustas dåligt för vuxenlivet med social utslagning som följd

Ny studie visar att ungdomar som flyttar från fosterhem och institutioner riskerar ett vuxenliv med arbetslöshet, fattigdom, våld och diskriminering. Studien lanseras av SOS Barnbyar med anledning av Internationella dagen för mänskliga rättigheter 10 december. Den avslöjar att svagheter i lagstiftning och praktik orsakar att dessa ungdomar utsätts för social stigmatisering. Den innehåller också rekommendationer för hur deras rätt till en god start i livet kan tillgodoses.

- Studien kan bidra med ett kompletterande perspektiv till den svenska regeringens pågående utredning av vanvård av barn i familjehem[1], säger Anna Ryott, generalsekreterare SOS Barnbyar. Utredningen fokuserar på barnens uppväxtsituation men i delbetänkandet finns ett kapitel där många av de som intervjuats vittnar om förlorade möjligheter som vuxna till utbildning, arbete och inkomst.

Studien, som presenteras i rapporten ”Ageing out of Care”, är genomförd i tretton länder i Europa och Centralasien. Den är genomförd inom ramen SOS Barnbyars projekt ”I Matter” som syftar till att öka kunskapen om situationen för barn som växer upp i alternativ omsorg.

I ett förord av Thomas Hammarberg, Europarådets kommissarie för mänskliga rättigheter, framgår att många länder saknar policies och planer för att ta tag i problematiken. Hammarberg ser SOS Barnbyars kampanj som ett viktigt bidrag. Han lyfter fram de redskap som finns för dem som ansvarar, bland annat FN:s riktlinjer för alternativ omsorg av barn. En nyckelåtgärd är att ge ungdomarna tillgång till en kontaktperson som hjälper till att utveckla en individuell plan för boende, utbildning, ekonomiska och personliga behov.

Varje år flyttar tusentals unga människor hemifrån efter att ha växt upp utanför sin biologiska familj. Många har flyttat mellan en rad familjehemsplaceringar, bott på institutioner med liten mänsklig närhet och utsatts för vanvård. Ofta utan att ha fått bearbeta minnen, upplevelser och skador efter att ha blivit övergivna eller föräldralösa pga missbruk, sjukdom eller fattigdom. De flyttar hemifrån, ibland så tidigt som femton års ålder, utan den självkänsla och känslomässiga stabilitet som krävs för ett självständigt vuxenliv.

I SOS barnbyar får föräldralösa och övergivna barn en ny familj. Biologiska syskon får växa upp tillsammans. Barnen bor i barnbyn under hela sin uppväxt och förbereds för att så småningom kunna klara sig själva – precis som i vilken familj som helst. Ungdomarna stannar antingen kvar i byn eller flyttar till ett ungdomshus utanför byn till dess att de är redo att gå ut i vuxenlivet. SOS Barnbyar driver också yrkesskolor som ger ungdomar som annars hade bott på gatan ett yrke, självkänsla och stolthet.

Bilagor: rapporten ”Aeging out of Care” och ”UN Guidelines for the Alternative Care of Children”.

Läs mer om SOS Barnbyars projekt ”I Matter”.

För ytterligare information
Ann-Christine Berg, pressekreterare. Tel   08 545 832 09, mob 0734 44 25 53, e-post: ann-christine.berg@sos-barnbyar.se www.sos-barnbyar.se

 

[1] ”Delbetänkande av utredningen om vanvård i den sociala barnavården, S 2006:05”

 

Ämnen

Taggar


SOS Barnbyar är världens största organisation som tar hand om föräldralösa och övergivna barn och ger dem ett hem, en familj och utbildning i 132 länder. Utöver våra barnbyar driver vi också skolor, sociala center, yrkesskolor, ungdomshus och medicinkliniker. Dessutom arbetar vi i barnbyarnas närområden med att försöka förhindra att barn överges på grund av bland annat sjukdom och fattigdom.

Presskontakt

Mattias Barsk

Presskontakt Pressansvarig 0701498410

Relaterat material

Alla barn ska ha rätt till det självklara – ett tryggt hem och få tillhöra en familj.

SOS Barnbyar, som grundades 1949 av Hermann Gmeiner, är världens största barnrättsorganisation som stöttar barn och ungdomar som växer upp utan, eller riskerar att förlora, föräldrars omsorg.

Barn som blir försummade, misshandlade och övergivna finns överallt. Familjer riskerar att splittras. SOS Barnbyar arbetar lokalt i över 130 länder och territorier för att stötta familjer som lever i utsatthet, så att familjemedlemmarna ska kunna hålla ihop. När detta inte är för barnets bästa, erbjuder vi den omvårdnad de behöver utifrån deras individuella behov.

Tillsammans med partners, givare, lokalsamhället, barn, ungdomar och familjer, ger SOS Barnbyar barn möjligheten att växa upp med den omsorg de behöver för att utvecklas och bli sitt starkaste jag. Vi står upp för alla barns rättigheter och förespråkar utveckling så att de ska kunna växa upp i en stöttande miljö.

Vårt arbete följer FN:s barnkonvention och FN:s riktlinjer för barns alternativa omvårdnad