Gå direkt till innehåll
Pontus Schultz är Årets Affärsaktivist

Pressmeddelande -

Pontus Schultz är Årets Affärsaktivist

Pontus Schultz utnämndes idag till Årets Affärsaktivist av SOS Barnbyar. Det var i samband med lanseringen av boken ”Affärsaktivisten – manifest för lönsam och hållbar business”, skriven av SOS Barnbyars generalsekreterare Anna Ryott och journalisten Ulrika Hotopp, som utmärkelsen delades ut på Berns i Stockholm och mottogs av Pontus Schultz hustru Lisen Schultz.

- För mig var Pontus Schultz hela andemeningen av en affärsaktivist och tomrummet efter honom är enormt, säger Anna Ryott. Han var en stor inspiration för mig när jag skrev boken.

I ”Affärsaktivisten – manifest för lönsam och hållbar business” lanserar Anna Ryott begreppet CSP (Corporate Sustainable Profitability) – där hon redogör för hur företag kan arbeta med hållbar lönsamhet. I boken samtalar Anna Ryott med några av Sveriges stora näringslivsprofiler; Antonia Ax:son Johnson, Micael Dahlén, Alice Bah Kuhnke, Sajsa Beslik, Claes Ekström och Mattias Klum. Boken är en guide till den nya tidens lönsamhet med syfte att inspirera näringslivet till handling, genom CSP, för att fler företag skall bidra till att förbättra förutsättningarna för utsatta barn.

- När hållbarheten tas på allvar och blir en del av företagets DNA väntar stora vinster. Minskad finansiell risk, lojal personal, nya kunder och ett varumärke med guldkant kommer på köpet, förklarar Anna Ryott.

Motivering Årets Affärsaktivist Pontus Schultz:

Genom ett outtröttligt engagemang, stor insikt och ett inspirerande ledarskap lyckades Pontus få upp hållbarhetsfrågorna på näringslivets agenda. Han skapade mötesplatser för att samtala kring framtidens ledarskap, mångfald, hållbarhet och jämställdhet. Pontus tydliga ledarskap och starka övertygelse om att hållbarhet och lönsamhet går hand i hand gör honom till en självklar Affärsaktivist och han har även inspirerat andra till att bli detsamma.

”Affärsaktivisten – manifest för lönsam och hållbar business” är framtagen med hjälp av contentbyrån Spoon och ges ut på Ekerlids Förlag.

Ämnen

Kategorier


SOS Barnbyar drivs av den fasta övertygelsen att alla barn har rätt till en trygg uppväxt med kärleksfulla vuxna omkring sig och att kärlek och närhet är livets viktigaste näring. Arbetet är inriktat på de barn i världen som har det allra värst – utsatta barn vars liv hänger på en skör tråd. SOS Barnbyar har i över 60 år har gett föräldralösa och övergivna barn ett nytt hem och en ny familj. Idag driver organisationen mer än 500 barnbyar i 133 länder och arbetar även med att ge barn möjligheten att stanna i sin befintliga familj tack vare våra familjestärkande program. Familjen är alltid SOS Barnbyars kärna. Bra sätt att stödja är att bli fadder eller att skänka pengar.

Kontakter

Kristina Wärngård

Kristina Wärngård

Pressansvarig 076 856 72 32

Relaterat innehåll

Inget barn ska växa upp ensamt.

SOS Barnbyar, som grundades 1949 av Hermann Gmeiner, är världens största barnrättsorganisation som stöttar barn och ungdomar som växer upp utan, eller riskerar att förlora, föräldrars omsorg.

Barn som blir försummade, misshandlade och övergivna finns överallt. Familjer riskerar att splittras. SOS Barnbyar arbetar lokalt i närmare 140 länder för att stötta familjer som lever i utsatthet, så att familjemedlemmarna ska kunna hålla ihop. När detta inte är möjligt eller för barnets bästa, erbjuder vi den omvårdnad de behöver utifrån deras individuella behov.

Tillsammans med partners, givare, lokalsamhället, barn, ungdomar och familjer, ger SOS Barnbyar barn möjligheten att växa upp med den omsorg de behöver för att utvecklas och bli sitt starkaste jag. Vi står upp för alla barns rättigheter, så att de ska kunna växa upp i trygghet.

Vårt arbete följer FN:s barnkonvention och FN:s riktlinjer för barns alternativa omvårdnad.