Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

SOS Barnbyar får stöd till familjestärkande arbete

Jämställdhetsmyndigheten har tilldelat SOS Barnbyar Göteborg 1,1 miljoner i stöd för att kartlägga familjestärkande arbete för familjer som kommit till Sverige på anknytning. Kartläggningen ska leda till ett familjestärkande program i Göteborg.

Sedan 2016 bedriver SOS Barnbyar ett mentorsprogram för ensamkommande unga i nätverksboenden. Programmet har sin bas i SOS Barnbyars ungdomscenter i Hammarkullen utanför Göteborg.

SOS Barnbyar har nu fått 1,1 miljoner i stöd från Jämställdhetsmyndigheten för att kartlägga ett familjestärkande program. SOS Barnbyar ska kartlägga behov hos mammor som anlänt till Sverige på anknytning till sitt barn som tidigare kommit som ensamkommande.

Målet är att kartläggningen ska leda till utveckling av ett familjestärkande program som ska underlätta mammornas och familjens etablering i Sverige och avlasta det ansvar som idag vilar på barnen.

- Vi är oerhört glada över stödet från Jämställdhetsmyndigheten. SOS Barnbyar har länge haft som ambition att starta preventiv arbete för familjer som riskerar att splittras på grund av social och ekonomisk utsatthet. Vår verksamhet i Hammarkullen, Göteborg, har nu kommit i det mognadsstadiet att vi nu kan påbörja utvecklingen av ett familjestärkande arbete för en grupp familjer som ofta tillhör de mest utsatta; familjer kommit hit på anknytning, säger Bodil Långberg, tf. generalsekreterare, SOS Barnbyar.

Flera av ungdomarna i SOS Barnbyars program har fått hit sina familjer på anknytning och trots glädjen över att äntligen kunna återförenas och leva tillsammans, så innebär det ofta en stor börda för ungdomen, berättar verksamhetschef Zainab Hussaini.

- Många av ungdomarna måste ta huvudansvaret för familjen, både vad gäller försörjning och etablering i Sverige, vilken ofta innebär att skola eller arbete blir lidande och deras egen etablering stannar av, eller till och med går tillbaka. Vi vill därför arbeta för att stärka familjen, så att föräldern kan utöva sitt föräldraskap, och ungdomen och syskon kan fullfölja sitt skolarbete, eller genomföra sin praktik eller arbete, fortsätter Zainab Hussaini.

Kartläggningen för det familjestärkande arbetet kommer att genomföras i samarbete med bland annat Integrationscentrum, Göteborgs stad och påbörjas i augusti 2019. Kartläggningen ska vara färdig 2020.

För mer information, kontakta:

Cecilia Bergling Nauclér
chef programutvecklingsenheten

0701-40 68 46

Ämnen

Kategorier


I mer än 70 år har vi gjort allt vi kan för att inte ett enda barn ska växa upp ensamt. Men vi vill också ge barn mer än ett sammanhang och trygghet. Vi vill ge barn mod och egenmakt. Vi vill ge barn möjligheten att få vara barn.

Därför finns vi alltid där när barn behöver oss – både i världen och i livet. Vi ger oss inte och arbetar ständigt för att hitta nya, innovativa lösningar för att säkra barns framtid. www.sos-barnbyar.se

Presskontakt

Kristina Wärngård

Kristina Wärngård

Presskontakt Pressansvarig 076 856 72 32

Inget barn ska växa upp ensamt.

SOS Barnbyar, som grundades 1949 av Hermann Gmeiner, är världens största barnrättsorganisation som stöttar barn och ungdomar som växer upp utan, eller riskerar att förlora, föräldrars omsorg.

Barn som blir försummade, misshandlade och övergivna finns överallt. Familjer riskerar att splittras. SOS Barnbyar arbetar lokalt i närmare 140 länder för att stötta familjer som lever i utsatthet, så att familjemedlemmarna ska kunna hålla ihop. När detta inte är möjligt eller för barnets bästa, erbjuder vi den omvårdnad de behöver utifrån deras individuella behov.

Tillsammans med partners, givare, lokalsamhället, barn, ungdomar och familjer, ger SOS Barnbyar barn möjligheten att växa upp med den omsorg de behöver för att utvecklas och bli sitt starkaste jag. Vi står upp för alla barns rättigheter, så att de ska kunna växa upp i trygghet.

Vårt arbete följer FN:s barnkonvention och FN:s riktlinjer för barns alternativa omvårdnad.