Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

SOS Barnbyar fortsätter att växa och satsa på de glömda barnen

Fler faddrar, ökade bidrag från privatpersoner och ett växande antal företagssamarbeten. Det är en glädjande sammanfattning av 2010 års verksamhet. Dock kvarstår det enorma behovet bland miljontals barn som lever i otrygghet utan kärlek, trygghet och respekt. SOS Barnbyar fortsätter nu satsa på att växa och startar nya projekt i världen för att stödja utsatta familjer och övergivna barn.SOS Barnbyar

Sverige släpper idag en första redogörelse om förra årets verksamhet, i det nya numret av tidningen SOS Barn.

- För mig har året som gått handlat om de glömda barn jag har mött, möten som gett mig bestående ärr i hjärtat, berättar Anna Ryott, generalsekreterare SOS Barnbyar. Nimh i Kambodja som försörjer sig som prostituerad, Jeremiah två år som bor på en institution i Ghana, tvåårige Andrej som hittades övergiven i en sliten hyreslägenhet i Kiev. Men jag har också mött det motsatta, barn som genom vår verksamhet fått sin barndom tillbaka. Det ger mig hopp att se vilken tydlig skillnad vårt arbete gör.

Förra året samlade SOS Barnbyar Sverige in 255,5 miljoner kronor. Pengar som bland annat bidrog till att:

  • Den första barnbyn i Ukraina öppnats.
  • Föräldrakooperativ i Bolivia hjälpt över 10 000 barn och vuxna med mat, information och hälsovård.
  • Uppemot 24 000 barn och vuxna om dagen fick mat och medicin i jordbävningsdrabbade Haiti.
  • Ca 80 000 familjer som drabbades av översvämningarna i Pakistan fick matpaket.
  • En ny barnby, medicinklinik och skola kunde byggas i Ghana.

En positiv trend är också att allt fler engagerade människor ger de glömda barnen en röst genom att skriva, blogga och berätta om deras situation. Läs mer om året som gått i nya numret av SOS Barn >>>>>>

Fler barnbyar och familjestärkande program

Tack vare det ökande stödet kan SOS Barnbyar fortsätta växa och ge ännu fler utsatta barn och familjer stöd. Exempel på insatser under året som pågår:

  • Nya barnbyar i Chimoia, Mocambique, Tiruapti, Indien och Bossangoa, Centralafrikanska republiken.
  • Nya familjestärkande program startar i Ukraina och Kambodja.
  • Långsiktiga insatser i samarbete med myndigheterna på Haiti, bland annat för att bygga nya skolor.
  • Förbättrad information till faddrar och givare, t ex en nyhetstidning på webben.

För ytterligare information:

Ann-Christine Berg, pressekreterare, SOS Barnbyar. Tel: 08-545 832 09, mob: 0734 44-25 53, ann-christine.berg@sos-barnbyar.se

www.sos-barnbyar.se

Ämnen

Kategorier


SOS Barnbyar har i över 60 år gett föräldralösa och övergivna barn ett hem, en familj och utbildning och driver idag över 500 barnbyar i 132 länder. Vi arbetar också med stöd till utsatta familjer för att förebygga att barn blir föräldralösa eller övergivna på grund av sjukdom, fattigdom eller missbruk.

Presskontakt

Mattias Barsk

Presskontakt Pressansvarig 0790695255

Inget barn ska växa upp ensamt.

SOS Barnbyar, som grundades 1949 av Hermann Gmeiner, är världens största barnrättsorganisation som stöttar barn och ungdomar som växer upp utan, eller riskerar att förlora, föräldrars omsorg.

Barn som blir försummade, misshandlade och övergivna finns överallt. Familjer riskerar att splittras. SOS Barnbyar arbetar lokalt i över 130 länder och territorier för att stötta familjer som lever i utsatthet, så att familjemedlemmarna ska kunna hålla ihop. När detta inte är för barnets bästa, erbjuder vi den omvårdnad de behöver utifrån deras individuella behov.

Tillsammans med partners, givare, lokalsamhället, barn, ungdomar och familjer, ger SOS Barnbyar barn möjligheten att växa upp med den omsorg de behöver för att utvecklas och bli sitt starkaste jag. Vi står upp för alla barns rättigheter och förespråkar utveckling så att de ska kunna växa upp i en stöttande miljö.

Vårt arbete följer FN:s barnkonvention och FN:s riktlinjer för barns alternativa omvårdnad