Gå direkt till innehåll
SOS-Barnbyar hjälper orkandrabbade på Haiti

Pressmeddelande -

SOS-Barnbyar hjälper orkandrabbade på Haiti

En serie av ovanligt våldsamma orkaner, några med bara några dagars frist mellan stormarna och regnen, har under hösten ödelagt Haiti, det fattigaste landet i regionen. Omkring 700 människor har förlorat sina liv och många saknas fortfarande. Enligt hjälparbetare på plats är minst 800 000 haitier i akut behov av hjälp sedan orkanerna blåst bort deras hem, förstört deras skördar och dödat deras boskap. Artibone-dalen, där 80 procent av Haitis risodlingar finns, är helt ödelagd. Människor på flykt har sökt sig till bristfälliga läger. Trängseln och bristen på rent vatten och läkemedel innebär att risken för att smittsamma sjukdomar ska sprida sig är stor.

Barnen och personalen som bor i de två barnbyarna på Haiti - i Santo och Cap Haitien - har klarat sig oskadda undan orkanernas härjningar. Däremot har ett 50-tal familjer som ingår i SOS-Barnbyars familjestärkande program i området drabbats. Ett katastrofprogram har nu inletts för att bistå dessa familjer. I åtgärderna ingår bland annat att förse familjerna med baslivsmedel som ris, mjölk, bönor och majs.

Det instabila politiska läget i landet, där en ny regering är i färd med att ersätta den som avsattes i april 2008, innebär en avsaknad av samordning av hjälpinsatserna och att det är svårt att få ut hjälpen till de drabbade. Hjälporganisationer, däribland FN:s biståndsorgan, rapporterar dessutom att omvärlden har varit långsam på att reagera på katastrofen.
_________________________

Elisabet Andersson
Generalsekreterare SOS-Barnbyar Sverige
070 - 378 73 90

Niki Westerberg
Informationschef
070 - 374 2575

SOS-Barnbyar tar hand om övergivna och föräldralösa barn i hela världen. Som fadder hjälper du oss nå ännu fler. Tack för ditt stöd!

Bli fadder i SOS-Barnbyar här
________________________

Ämnen

Kategorier


SOS Barnbyar arbetar för att inget barn ska växa upp ensamt. Vi finns på plats i närmare 140 länder världen över för att barn ska få chansen att bli sitt starkaste jag. SOS Barnbyar samlar in medel för att ge barn och unga rätt förutsättningar för vuxenlivet så de kan skapa en hållbar framtid för sig själva och sina samhällen. Sedan 2017 driver SOS Barnbyar även program i Sverige. Läs mer på www.sos-barnbyar.se.

Kontakter

Kristina Wärngård

Kristina Wärngård

Presskontakt Pressansvarig 076 856 72 32

Inget barn ska växa upp ensamt.

SOS Barnbyar, som grundades 1949 av Hermann Gmeiner, är världens största barnrättsorganisation som stöttar barn och ungdomar som växer upp utan, eller riskerar att förlora, föräldrars omsorg.

Barn som blir försummade, misshandlade och övergivna finns överallt. Familjer riskerar att splittras. SOS Barnbyar arbetar lokalt i närmare 140 länder för att stötta familjer som lever i utsatthet, så att familjemedlemmarna ska kunna hålla ihop. När detta inte är möjligt eller för barnets bästa, erbjuder vi den omvårdnad de behöver utifrån deras individuella behov.

Tillsammans med partners, givare, lokalsamhället, barn, ungdomar och familjer, ger SOS Barnbyar barn möjligheten att växa upp med den omsorg de behöver för att utvecklas och bli sitt starkaste jag. Vi står upp för alla barns rättigheter, så att de ska kunna växa upp i trygghet.

Vårt arbete följer FN:s barnkonvention och FN:s riktlinjer för barns alternativa omvårdnad.