Gå direkt till innehåll
SOS Barnbyar i östra Afrika bidrar med katastrofinsatser

Pressmeddelande -

SOS Barnbyar i östra Afrika bidrar med katastrofinsatser

Miljoner barn riskerar att svälta ihjäl eller bli föräldralösa på grund av katastrofen i östra Afrika. SOS Barnbyar är redo att bistå lokalsamhällen i Somalia, Etiopien och Kenya för att minska barnens utsatthet. Organisations väl etablerade infrastruktur med lokalt anställda gör att insatser snabbt kan genomföras. Nu behövs ekonomiskt stöd från omvärlden.

Tillsammans med nationella och internationella organisationer och myndigheter såsom UNICEF, WHO och Somalia National Drought Committee diskuteras hur SOS Barnbyar skall utvidga och stärka sin redan befintliga verksamhet i området.

SOS Barnbyars sjukhus i Mogadishu och medicinklinik i Baidoa kommer att erbjuda medicinsk hjälp och distribuera mat. Liknande insatser ska göras i Marsabit i norra Kenya och i Gode i södra Etiopien.

Vi vädjar nu om stöd till SOS Barnbyars katastrofhjälp i östra Afrika

Något av följade sätt kan användas för att ge ett bidrag:

  • Smsa "SOSHJÄLP" till 72930 så bidrar du med 150 kronor
  • Sätt in valfritt belopp på postgiro 90 02 29-6. Ange ”Östafrika” på inbetalningen.
  • www.sos-barnbyar.se: Välj ändamålet ”Katastroffonden” och ange valfritt belopp.

 Läs mer på www.sos-barnbyar.se eller www.sos-childrensvillages.org

SOS Barnbyar är inte en organisation inriktad på katastrofhjälp men kan ofta bistå närsamhällena genom en väl etablerad infrastruktur i 133 länder, bland annat i Somalia, Etiopien och Kenya. I de drygt 500 barnbyarna får föräldralösa och övergivna barn ett nytt hem, en familj och utbildning. Via familjestärkande program erbjuds utsatta familjer stöd för att de inte ska tvingas överge sina barn på grund av sjukdom, fattigdom eller andra orsaker.

Kontaktperson

Ann-Christine Berg, pressekreterare, 0734 44-25 53, ann-christine.berg@sos-barnbyar.se

 

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Ann-Sofie Olsson

Presskontakt 0763164094

Inget barn ska växa upp ensamt.

SOS Barnbyar, som grundades 1949 av Hermann Gmeiner, är världens största barnrättsorganisation som stöttar barn och ungdomar som växer upp utan, eller riskerar att förlora, föräldrars omsorg.

Barn som blir försummade, misshandlade och övergivna finns överallt. Familjer riskerar att splittras. SOS Barnbyar arbetar lokalt i närmare 140 länder för att stötta familjer som lever i utsatthet, så att familjemedlemmarna ska kunna hålla ihop. När detta inte är möjligt eller för barnets bästa, erbjuder vi den omvårdnad de behöver utifrån deras individuella behov.

Tillsammans med partners, givare, lokalsamhället, barn, ungdomar och familjer, ger SOS Barnbyar barn möjligheten att växa upp med den omsorg de behöver för att utvecklas och bli sitt starkaste jag. Vi står upp för alla barns rättigheter, så att de ska kunna växa upp i trygghet.

Vårt arbete följer FN:s barnkonvention och FN:s riktlinjer för barns alternativa omvårdnad.